Lågutbildade får oftare lungcancer

Lungcancer drabbar fler lågutbildade, medan högutbildade oftare får hudcancer. Det visar ny statistik från Cancerfonden.

Rökning är den största riskfaktorn för lungcancer. Arkivbild.

Rökning är den största riskfaktorn för lungcancer. Arkivbild.

Foto: Isabell Höjman/TT

Hälsa2023-01-30 09:26

Lungcancer är en av de cancerdiagnoser med störst skillnader mellan hög- och lågutbildade. För kvinnor var antalet drabbade i snitt 2,5 gånger högre bland dem som enbart hade grundskola som utbildning, jämfört med dem som hade studerat efter gymnasiet.

Det visar siffror från Cancerregistret 2017–2021 som Cancerfonden redovisar. En orsak är att rökning, som är den största riskfaktorn för lungcancer, är vanligare bland lågutbildade.

Även tjocktarmscancer var vanligare bland lågutbildade.

För högutbildade är det vanligare att få diagnoserna hudcancer (malignt melanom), liksom prostatacancer och bröstcancer. En av orsakerna till detta är att personer med högre utbildning är mer benägna att gå på screening och att söka vård, vilket gör att cancern upptäcks i högre grad.

Överlevnaden i cancer påverkas också av utbildningsnivå. Fler högutbildade lever fortsatt fem år efter diagnos.

"Ska vi besegra cancer kommer det inte räcka med att hitta rätt mediciner och behandlingar. Det politiska ansvaret för att vi har den här stora ojämlikheten i Sverige är enormt", säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare för Cancerfonden, i ett pressmeddelande.

Så många kvinnor insjuknar, antal per 100 000 2017-2021
GrundskolaGymnasiumEftergymnasial
Tjocktarmscancer454438
Ändtarm och anus252421
Lungcancer765431
Bröstcancer274309334
Kvinnliga könsorgan817968
Malignt melanom365862
Övrig cancer239206179
Så många män insjuknar, antal per 100 000 2017-2021
GrundskolaGymnasiumEftergymnasial
Tjocktarmscancer504643
Ändtarm och anus353229
Lungcancer564123
Prostata234253271
Malignt melanom435770
Övrig cancer331295254
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!