"Oroväckande" ökning av psykiska besvär hos barn

Dåligt humör, nedstämd, irriterad eller svårigheter att somna. Antalet tonåringar som uppger att de lider av återkommande besvär ökar, enligt en ny rapport från Folkhälsomyndigheten. –Det är verkligen oroväckande, säger psykologen Siri Helle.

Aldrig förr har så många tonåringar uppgett att de lider av återkommande hälsobesvär, enligt Folkhälsomyndigheten. Arkivbild.

Aldrig förr har så många tonåringar uppgett att de lider av återkommande hälsobesvär, enligt Folkhälsomyndigheten. Arkivbild.

Foto: Pontus Lundahl/TT

Hälsa2023-05-17 06:15

Folkhälsomyndighetens undersökning "Skolbarns hälsovanor" har genomförts sedan 1980-talet och sedan dess har de elever som uppger att de har minst två hälsobesvär, mer än en gång i veckan, ökat gradvis. Andelarna är nu de högsta sedan studien startade bland 13- och 15-åringar.

Bland de 13-åriga flickorna är andelen 68 procent medan motsvarande siffra för pojkarna är 39 procent. I åldersgrupperna 15-åringar är andelarna ännu högre, 77 procent för flickorna och 46 procent för pojkarna.

– Det är ingen som vet varför utvecklingen ser ut som den gör, men en orsak verkar vara att skolan fungerar sämre. Många tror också att det spelar in att barns liv ser annorlunda ut i dag, de sitter i högre grad stilla och upplever en ökad press eftersom samhället har blivit mer komplext, säger psykologen Siri Helle.

Långtgående konsekvenser

Siri Helle menar att den psykiska ohälsan bland eleverna kan få långtgående konsekvenser för såväl individen som samhället.

– Mer än hälften av sjukskrivningarna står för psykiatriska diagnoser och kostar samhället 170 miljarder kronor per år. För individen handlar det om ett stort lidande och att man riskerar socialt utanförskap. När det gäller kriminalitet ser man att hälften av alla som har varit involverade i organiserad brottslighet har haft kontakt med psykiatrin.

Siri Helle är talesperson för kampanjen "Psykisk hälsa på schemat" som förespråkar alla ungas rätt till skolundervisning i psykisk hälsa. Bakom kampanjen står organisationer som Bris, Unicef och Friends.

– Ju tidigare man börjar desto bättre. När barn i förskoleåldern får lära sig att sätta ord på känslor och förstå vad de behöver för att må bra ser man att det förebygger risken för att må dåligt senare i livet, säger hon.

“Bup sista utposten”

Hon betonar samtidigt att fler insatser måste till för att få bukt med problemet, och lyfter fram en översyn av betygssystemet och en stärkt elevhälsa som viktiga pusselbitar.

Även en väl fungerande barn- och ungdomspsykiatri (bup) är en viktig komponent, anser hon.

– Men bup är sista utposten. Det är så mycket mer kostnadseffektivt att förebygga psykisk ohälsa.

Även Folkhälsomyndigheten pekar i sin rapport ut strukturella problem i skolan som en tänkbar orsak till utvecklingen. Myndigheten uppmärksammar bland annat forskning som visar att skolreformen 2011, som införde det nuvarande betygssystemet, ökade den skolrelaterade stressen och minskade självförtroendet när det gäller skolprestationer hos elever i årskurs 7.

Fakta: Självrapporterade hälsobesvär

I Folkhälsomyndighetens återkommande undersökning “Skolbarns hälsovanor” har nästan 42 000 elever i åldrarna 11, 13 och 15 år deltagit genom att svara på frågor om sin hälsa under 2021/2022.

En del av undersökningen innefattade frågor om elevernas upplevelse av åtta olika besvär under de senaste sex månaderna. Dessa besvär inkluderade huvudvärk, magont, ryggont, nedstämdhet, irritation eller dåligt humör, nervositet, svårigheter att somna och yrsel.

Eleverna fick välja svarsalternativ som sträckte sig från "sällan eller aldrig" till "i stort sett varje dag".

Källa: Folkhälsomyndigheten


Fakta: De vanligaste besvären

Bland flickor är de mest förekommande besvären att känna sig irriterade eller ha dåligt humör samt att känna sig nedstämda. Nervositet och sömnsvårigheter är också vanligt förekommande.

Bland pojkar är de främsta besvären att vara irriterade eller ha dåligt humör, följt av svårigheter att somna.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!