Redan små mängder alkohol ökar cancerrisk

Många svenskar vet inte att alkohol ökar risken att drabbas av cancer. Framför allt missar många att även en låg konsumtion ger en riskökning, enligt en undersökning.

Svenskar har dålig kännedom om att även mindre mängder alkohol kan öka risken för att drabbas av cancer. Arkivbild.

Svenskar har dålig kännedom om att även mindre mängder alkohol kan öka risken för att drabbas av cancer. Arkivbild.

Foto: Javad Parsa/NTB/TT

Hälsa2023-03-22 05:15

– Forskningen är tydlig. Det finns inga säkra mängder alkohol. Även en låg konsumtion ökar risken att utveckla cancer, säger Lena Sharp från Regionala cancercentrum i samverkan.

De har tillsammans med bland annat Cancerfonden, Läkarförbundet och Systembolaget låtit göra en undersökning bland allmänheten om hur det står till med kunskapen kring just alkohol och cancer. Nio av tio svarar att de inte känner till att även små mängder alkohol ökar risken för cancer.

Av de omkring 4 500 personer från hela landet som intervjuats svarar var femte att de inte känner till att alkohol kan öka risken för cancer överhuvudtaget.

Ingen exakt gräns

I undersökningen, som utförts av Sifo, uppger fyra av tio att de skulle dricka mindre alkohol eller helt avstå om de kände till riskerna.

– Vi vill inte komma med pekpinnar men vill att människor ska ha rätt information om riskerna så att det kan göra medvetna val. De flesta vet att rökning och sol kan leda till cancer men det är sämre kunskap kring alkoholens betydelse.

Många skulle nog vilja veta exakt var gränsen går. Men det går inte att säga och riskökningen är dessutom individuell, berättar Lena Sharp.

– Vi vet att mer är värre än mindre, precis som det är för rökning, säger hon.

Tänk till

Lena Sharp uppmanar till att fundera över vid vilka tillfällen man dricker alkohol. Alla gånger räknas och ibland kanske det inte känns särskilt nödvändigt att dricka just alkoholhaltigt.

Det är framför allt sju olika cancersjukdomar som kopplas till att dricka alkohol – bröstcancer, cancer i munhåla, svalg, struphuvud, matstrupe, tjock- och ändtarms- samt levercancer. Redan 1998 klassades alkohol som ett av de cancerframkallande ämnena av IARC, som är WHO:s forskningsorgan för cancer.

Men hur nyttigt och hälsosamt man än lever går det inte att helt undvika risken för cancer.

– Nej den går inte att köpa sig fri från. Väldigt många cancerfall går inte att påverka. Men genom att inte röka, äta bra, ägna oss åt fysisk aktivitet och dricka mindre alkohol så minskar risken att drabbas, säger Lena Sharp.

Lena Sharp, Regionala cancercentrum i samverkan. Pressbild.
Lena Sharp, Regionala cancercentrum i samverkan. Pressbild.
Fakta: Om undersökningen

Kantar Sifo gjorde undersökningen med 4 451 slumpmässigt utvalda och deltagare mellan 18 och 84 år från hela landet.

Frågorna besvarades under oktober 26 oktober till 10 november 2022.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!