Fem nya återvändandecenter på plats

Migrationsverket har under hösten fått fram fem återvändandecenter med totalt 650 platser för personer som fått avslag på sin asylansökan. Hittills är det en mycket liten del av alla som fått ett utvisningsbeslut som kan få plats där.

Under hösten har fem återvändandecenter med sammanlagt 650 platser inrättats. Arkivbild.

Under hösten har fem återvändandecenter med sammanlagt 650 platser inrättats. Arkivbild.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Migration2023-12-01 12:27

Migrationsverket fick uppdraget att inrätta återvändandecenter av regeringen i juni.

Nu har Migrationsverket fått fem sådana center på plats. De ligger i Burlöv, Enköping, Malmö, Mölndal och Stockholm. Centren har skapats genom att omvandla en del av de boendeanläggningar myndigheten redan har.

På boendena får personer som har beslut om utvisning stöd i att planera sitt återvändande och återetablering i hemlandet.

Kan tacka nej

Totalt har Migrationsverket hittills lyckats skapa 650 platser. Målet är att ha cirka 2 000 platser i slutet av 2024. Just nu är 220 platser belagda.

Enligt Migrationsverket har det gått för kort tid för att kunna dra några långtgående slutsatser när det gäller resultat av återvändandecentren.

"Men vissa iakttagelser har redan gjorts kring att det underlättar återvändandearbetet när personerna är tillgängliga och vi kan ha en nära dialog", säger generaldirektör Maria Mindhammar i ett pressmeddelande.

Migrationsverket konstaterar samtidigt att det inte finns några direkta incitament för den som bor i eget boende att flytta till ett återvändandecenter. Det får heller inga konsekvenser enligt nu gällande lagstiftning att tacka nej till en erbjuden plats.

Efterlyser lagändring

Syftet med återvändandecentren är enligt regeringen att underlätta utvisningar och bekämpa skuggsamhället. I dag får tre av fyra som söker asyl i Sverige avslag, och totalt finns över 26 000 i landet som har beslut om att återvända.

Men det är alltså ett mycket liten del av den gruppen som hittills kan få plats på de nystartade centren.

Enligt Migrationsverket visar erfarenheten att det inte är alla som väljer att flytta till ett center. Tiden för att kalla personer dit är också kort, eftersom rätten till boende upphör när tidsfristen för frivillig utresa löper ut. Tidsfristen är vanligen fyra veckor vid utvisning.

Ska användandet av återvändandecentren öka behöver lagen om mottagning av asylsökande (LMA) ses över, eller annan lagstiftning införas, enligt Migrationsverket.

Fakta: 26 000 ska återvända

Det finns över 26 000 personer med lagakraftvunnet utvisningsbeslut som inte lämnat landet.

Runt 15 000 av dem finns i Migrationsverkets system.

Av dessa är drygt 6 000 aktiva, vilket innebär att det inte finns något formellt hinder för verkställighet av beslutet.

Nästan 9 000 är inaktiva med anledning av att personen med återvändandebeslut har ett giltigt uppehållstillstånd, gällande inhibition eller en öppen ansökan om uppehålls- eller arbetstillstånd.

Cirka 11 000 personer har lämnats till polisen då det bedöms att tvång måste användas för att få dem att återvända. En majoritet av dessa "gått under jord" och är efterlysta.

Källa: Migrationsverket, polisen

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!