Tusentals uppehållstillstånd borde återkallats

Alltför få uppehållstillstånd återkallas, enligt en ny granskning. Det finns tusentals ärenden där detta inte skett. Personer har trots att de flyttat från Sverige fått ut bidrag på totalt flera hundra miljoner kronor.

Migrationsverket misslyckas med att återkalla många uppehållstillstånd. Arkivbild.

Migrationsverket misslyckas med att återkalla många uppehållstillstånd. Arkivbild.

Foto: Marcus Ericsson/TT

Migration2023-11-30 08:21

Arbetet med att återkalla uppehållstillstånd har stora brister, konstaterar Riksrevisionen i en ny granskning.

När en person lämnar Sverige under en längre tid ska Migrationsverket återkalla tillståndet.

Men 2020 hade 9 000 personer ändå kvar sitt permanenta uppehållstillstånd, trots att de flyttat ut från landet.

I nästan hälften av fallen hade utflyttningen registrerats för mer än tio år sedan.

Pekar ut regeringen

Dessutom saknade nästan var fjärde person som var här för att studera helt registeruppgifter för studier i Sverige, och var tionde person med arbetstillstånd hade inga registrerade arbetsinkomster.

Men Migrationsverket hade inte startat några återkallelser i dessa fall heller.

Både regeringen och Migrationsverket pekas ut som ansvariga för bristerna.

"Bristerna beror bland annat på att regeringen och Migrationsverket inte har prioriterat detta tillräckligt. Det rimmar dåligt med myndighetens lagreglerade uppdrag", säger riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Mellan 2013-2022 har regeringen inte gett Migrationsverket några mål, uppdrag eller rapporteringskrav om återkallelse. Migrationsverket har inte heller tagit fram någon samlad process för ärendena, enligt Riksrevisionen.

Bidrag försvinner utomlands

Som en följd har stora summor försvunnit utomlands när bidrag fortsatt att betalas ut till personer som lämnat Sverige. Det handlar om upp till 430 miljoner kronor mellan 2013-2020, framför allt ekonomiskt bistånd (socialbidrag), barnbidrag och föräldrapenning.

Sekretessen mellan myndigheter bidrar till problemen. Exempelvis kan Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten registrera en person som utflyttad, men får inte meddela Migrationsverket.

Migrationsverket har även svårt att delge beslut om återkallelse. Många beslut vinner därför inte laga kraft och personer kan fortsatt resa in i Sverige och ta emot förmåner som de egentligen inte har rätt till.

Fakta: Uppehållstillstånd

Ett uppe­hålls­till­stånd kan åter­kallas av flera skäl.

Om man medvetet ljugit eller inte berättat om något som har betydelse för uppehållstillståndet. Till exempel att man ljuger om sin identitet eller hur man är släkt eller anhörig med någon.
Om man dömts för ett allvarligt brott som leder till fängelse.
Om man inte längre är bosatt i Sverige, eller av någon annan anledning har befunnit sig utomlands under en längre tid, vanligen ett år eller mer.

Källa: Migrationsverket, TT

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!