Dom öppnar för tillverkning av mineralgödsel

Nu blir det möjligt att tillverka mineralgödsel i Sverige. En färsk dom öppnar för en anläggning som återvinner beståndsdelen fosfor ur aska, men det förbrända avloppsslammet måste fortsatt importeras.

Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt. Arkivbild.

Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt. Arkivbild.

Foto: Alexander Larsson Vierth/TT

Miljö2023-10-25 11:40

– Ett viktigt steg för svenskt lantbruk mot den gröna omställningen, säger Markus Hoffmann, hållbarhetsexpert på Lantbrukarnas riksförbund (LRF).

Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt ser inget hinder för att ett tillstånd ska kunna ges för en anläggning i Helsingborg som ska återvinna fosfor ur askan från förbränt avloppsslam. Fosfor är en av huvudkomponenterna i mineralgödsel.

Sker fossilfritt

Formellt skickas nu ärendet tillbaka till underinstansen mark- och miljödomstolen, som först sade nej till ett tillstånd.

– Nu ska villkoren fastställas och vi hoppas att det går snabbt. Detta är mycket glädjande, nu vet vi att vi kan satsa vidare, säger Anders Kihl, forsknings- och utvecklingschef på Ragn-Sells, som ska bygga anläggningen.

Det finns ingen svensk produktion av mineralgödsel utan Sverige är beroende av import. Den förväntade produktionen i Skåne kommer att ske fossilfritt, poängterar LRF.

– Framför allt är det inte nybruten fosfor från gruvor, utan det är fosfor som redan finns i livsmedelskretsloppet genom att det är slamaska. Flödet kommer ju från maten vi har ätit, då kommer fosforn tillbaka till åkermarken. Det är ett bra sätt att sluta kretsloppet, säger Markus Hoffmann.

Företaget räknar med att man kommer att kunna få fram runt 3 000 ton fosfor per år genom sin återvinning.

– Det skulle motsvara närmare en tredjedel av den svenska växtodlingens behov, säger Markus Hoffmann.

Askan importeras

Själva askan kommer dock inte att vara svensk eftersom det inte är tillåtet att förbränna avloppsslam i Sverige.

– Regelverket kring avloppsslam har varit en diskussionsfråga under lång tid. Regelverket i Sverige är gammalt och alla förväntar sig att det ska ske en uppdatering, men den har ännu inte skett, säger Anders Kihl.

Anläggningen i Helsingborg kommer initialt att använda förbränt avloppsslam som importeras från främst Danmark och Tyskland.

Fakta: Detta har hänt

Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt ser inget hinder för att ett tillstånd för fosforåtervinning ur avloppsslam ges för en anläggning i Helsingborg. Fosfor är en av huvudkomponenterna i mineralgödsel.

Under 2021 sade mark- och miljödomstolen nej till ett tillstånd eftersom man bedömde att verksamheten skulle försämra vattenkvaliteten i området, men företaget Ragn-Sells överklagade till nästa instans.

I domen skriver Mark- och miljööverdomstolen att rätten inte har gjort en fullständig prövning av förutsättningarna för tillstånd utan processen i den högre instansen har främst varit inriktad på frågor kopplade till miljökvalitetsnormerna för vatten.

Målet ska nu återförvisas till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning av tillståndet.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!