WWF: Plastavfall mycket dyrare för fattiga

Cirka tio gånger högre. Det är plastens verkliga kostnad för miljö, hälsa och ekonomi i låginkomstländer jämfört med rika länder – trots lägre konsumtion, varnar en ny rapport från Världsnaturfonden (WWF).

Inger Näslund, senior havsexpert på WWF, säger att alla länder måste stå upp för bindande globala regler för en framtid fri från plastskräp. Arkivbild.

Inger Näslund, senior havsexpert på WWF, säger att alla länder måste stå upp för bindande globala regler för en framtid fri från plastskräp. Arkivbild.

Foto: Berit Roald/NTB/TT

Miljö2023-11-07 01:33

Inger Näslund, senior havsexpert på WWF, säger att alla länder måste stå upp för bindande globala regler för en framtid fri från plastskräp.

"Regeringar frestas att förlita sig på nationella eller frivilliga åtgärder snarare än att skapa gemensamma regler. Men vår rapport visar att enskilda beslut i olika länder leder till ett orättvist system där bördorna bärs av de som har minst resurser", säger Näslund i ett pressmeddelande.

Miljöorganisationen efterlyser bindande regelverk för produktion och konsumtion vid FN-förhandlingarna i Kenya om ett globalt plastavtal som äger rum senare i november.

WWF:s rapport uppskattar att de totala kostnaderna för ett kilo plast under dess livstid till cirka 2 200 kronor i låginkomstländer. I höginkomstländer är motsvarande siffra omkring 209 kronor.

Enligt WWF har låg- och medelinkomstländer ett minimalt inflytande över produktionen, men förväntas samtidigt ta hand om avfallet. Rikare länders plastavfall exporteras ofta till fattigare länder där återvinningssystem saknas.

WWF uppmanar regeringar till:

Förbud, utfasning eller avveckling av högriskprodukter och farliga kemikalier.

Globala krav på produktdesign för en säker och giftfri cirkulär ekonomi, som prioriterar återanvändning och återvinning av plast.

Starka åtgärder och ekonomiskt stöd för att bygga upp ett återvinningssystem, särskilt för låg- och medelinkomstländer.

Källa: WWF

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!