Invasiv fisk sprider sig – hotar svenska arter

Den svartmunnade smörbulten sprider sig och dominerar nu i vissa svenska vatten, visar en ny DNA-analys. Risken är att den konkurrerar ut inhemska fiskarter.

Svartmunnade smörbultar blir vanligare i svenska vatten och är ett hot mot andra arter.

Svartmunnade smörbultar blir vanligare i svenska vatten och är ett hot mot andra arter.

Foto: Joakim Hållén

Natur2023-10-25 06:53

Den svartmunnade smörbulten beskrivs som aggressiv, den reproducerar sig snabbt och utgör ett hot mot andra fiskar, genom att skrämma bort dem och äta deras rom.

I Gävlebukten verkar arten nu vara en av de dominerande på vissa platser, enligt DNA-analyser som IVL Svenska Miljöinstitutet gjort.

"Risken finns att etableringen av svartmunnad smörbult i svenska vatten kan få stora effekter på inhemska arter och påverka ekosystemet" säger forskaren Mikael Dahl, forskare vid institutet, i ett pressmeddelande.

Tidigare undersökningar har visat på stora mängder av svartmunnad smörbult i just Gävlebukten och en oro är att den ska sprida sig upp i vattendrag som mynnar runt Gävle.

De nya analyserna, som gjorts genom att detektera DNA-spår som alla fiskar lämnar efter sig, visar att arten vid vissa tillfällen var den vanligast förekommande fiskarten i ett område på södra sidan av Gävlebukten, vid Österviksudden.

Även vid provfiske har länsstyrelsen tidigare fått "alarmerande" stora fångster av svartmunnad smörbult i det området, enligt Mikael Dahl på IVL Svenska miljöinstitutet. Han menar att det behövs innovativa lösningar för att begränsa ytterligare spridning av arten.

Svartmunnad smörbult fanns även i nedre delar av Gavleån och var vanlig utanför hamnar i Gävlebukten, enligt analysen. Däremot hittades den inte alls i Dalälven och Testeboån.

Men den aggressiva fisken kan också själv bli mat för rovfiskar såsom torsk och gädda – och för oss människor. I andra länder runt Östersjön har den blivit kommersiellt viktig för kustfisket.

Här har den svartmunnade smörbulten observerats i Sverige under 2018–2023.
Här har den svartmunnade smörbulten observerats i Sverige under 2018–2023.
Fakta: Invasiv art

Runt 100 främmande arter finns i svenska hav, sjöar och vattendrag. Knappt hälften av dem räknas som invasiva, med hög risk att skada biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Svartmunnad smörbult räknas som en främmande, invasiv art i Sverige.

SLU Artdatabanken klassar den som en art med potentiellt stor ekologiskt effekt, och med potential att etablera sig över stora områden i landet. Den tillhör därför den mest allvarliga riskkategorin.

Arten kommer ursprungligen från Svarta havet och Kaspiska havet.

Källa: Havs- och vattenmyndigheten

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!