Ökad risk för fågelinfluensa – skyddsnivån höjs

Smittoläget har inte gått tillbaka till det normala efter i vintras, som blev den allvarligaste fågelinfluensasäsongen hittills i Sverige. Nu höjer Jordbruksverket skyddsnivån till nivå 2 i de södra delarna av landet.

Skyddsnivån för fågelinfluensa höjs i södra Sverige, det innebär bland annat att höns inte får gå fritt. Arkivbild.

Skyddsnivån för fågelinfluensa höjs i södra Sverige, det innebär bland annat att höns inte får gå fritt. Arkivbild.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Natur2021-11-03 11:36

"Vi gör det här för att skydda fjäderfä från smittan. I de områden där risken bedöms som extra hög ska man bland annat hålla sina fjäderfän inomhus", säger Katharina Gielen, tillförordnad smittskyddschef på Jordbruksverket, i ett pressmeddelande.

Under sommaren och hösten har flera fall av smittan konstaterats hos vilda fåglar i Sverige och den senaste veckan har rapporter kommit om utbrott hos fjäderfän i Italien, Tyskland, Storbritannien, Nederländerna och Danmark.

Smittorisken anses vara förhöjd i hela Sverige, men pekas ut som särskilt hög i södra Sverige.

"I det här läget behöver man som fjäderfäproducent göra allt man kan för skydda sina fåglar från direkt kontakt med vilda fåglar och deras spillning", säger Maria Nöremark, biträdande statsepizootolog på Statens veterinärmedicinska anstalt.

Skyddsnivå 2 innebär att alla fjäderfän som regel ska hållas inomhus. För hobbyflockar av exempelvis höns, när ägg och kött enbart används i det egna hushållet, gäller att de ska hållas inhägnade och att foder och vatten ska ges under skydd eller inomhus.

Fakta: Fågelinfluensa

Fågelinfluensa är en av de allvarligaste sjukdomarna som kan drabba fjäderfän.

Sjukdomen orsakas av influensavirus som kan ge plötsliga sjukdomsutbrott med väldigt hög dödlighet.

Vissa virustyper kan smitta människor, men det är mycket ovanligt. I Sverige har hittills ingen människa smittats av fågelinfluensa.

I vintras drabbades Sverige av flera stora utbrott i vad som beskrivits som den värsta fågelinfluensasäsongen hittills. Bland annat tvingades Sveriges största äggproducent, i Mönsterås kommun, avliva omkring två miljoner värphöns.

Enligt Livsmedelsverket finns det inga risker med att äta kyckling eller ägg trots influensautbrotten.

Källa: Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, med flera.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!