Färre döda i spårtrafiken – självmord vanligast

Under 2020 omkom 31 personer färre i spårtrafiken än året dessförinnan. Majoriteten av dödsfallen var självmord.

Under fjolåret omkom 31 personer färre inom spårtrafiken än 2019. Arkivbild.

Under fjolåret omkom 31 personer färre inom spårtrafiken än 2019. Arkivbild.

Foto: Marcus Ericsson/TT

Östergötland2021-01-12 20:10

Transportstyrelsen har sammanställt hur många personer som under fjolåret omkom i spårtrafiken, till sjöss och i flygolyckor.

– Om man jämför de tre trafikslagen var det flest som dog i spårtrafiken, där självmorden står för 85 till 90 procent av dödsfallen, säger Ryo Yamazaki, statistiker vid Transportstyrelsen.

För lokförare är de många självmorden en mardröm.

– Det är definitivt ett identifierat arbetsmiljöproblem. Det är bland det värsta som kan hända en lokförare, säger Ryo Yamazaki.

Klassat som arbetsskada

Lokföraren Tomas Berggren har själv varit med om två påkörningar och tycker att han fick bra hjälp direkt efter händelsen.

– Men det kan bli en anspänning när man kör. Man väntar på att det ska hända igen. Det är dilemmat i vårt jobb, säger han.

Han har haft kolleger som kört på barn och som inte kunnat fortsätta som lokförare. En annan kollega drabbades av posttraumatiskt stressyndrom efter ha drabbats av åtta påkörningar.

– Det blev klassat som arbetsskada. Det här är ett stort arbetsmiljöproblem som skulle behöva följas upp. Jag tycker att man skulle göra en studie om hur lokförare som kört på en person mår fem och tio år efter händelsen. Det skulle vara intressant, säger Tomas Berggren, som också är Seko-ordförande för SJ i Östergötland.

Statistiken visar att 71 personer omkom på järnväg och 10 personer i tunnelbana under förra året. Ingen dog i spårvagnsolyckor.

Det är en minskning med 31 personer sedan 2019 då 112 personer dog i spårtrafiken.

– Man måste tolka siffrorna försiktigt eftersom det kan handla om slumpmässiga variationer, säger Ryo Yamazaki.

Unik år

Samtidigt säger han att 2020 var ett unikt år på grund av pandemin och att många hade befarat att självmorden skulle öka.

– Att färre omkommit kan bero på en minskad exponering för järnvägstrafiken, säger Ryo Yamazaki.

Även anställda i järnvägssystemet omkom i spårolyckor under 2020. Det är tredje året i rad som det sker.

– De som omkom i tjänsten gjorde det framför allt när de växlade och satte ihop tåg. Det är ett riskfyllt moment, eftersom man riskerar att klämmas eller falla, säger Ryo Yamazaki.

Transportstyrelsen har nyligen inlett en analys av orsakerna till den typen av olyckor, men enligt Ryo Yamazaki är det ännu för tidigt att dra några slutsatser.

Fakta: Omkomna i olika trafikslag

Under 2020 omkom 71 personer på järnväg och 10 i tunnelbana. Ingen omkom i spårvagnsolyckor under året. Året innan omkom 112 personer i spårtrafiken.

27 personer omkom i fritidsbåtsolyckor under förra året. Det är tre färre än 2019 då 24 omkom. Av de omkomna är 25 män och två kvinnor.

Arton personer omkom på insjöar, sex i roddbåtar, åtta i öppna motorbåtar, sex i beboeliga båtar, fyra i kanoter och två i olyckor med vattenskotrar. I ett fall saknas uppgifter om båt.

Ingen omkom inom svensk yrkessjöfart.

Fem personer omkom i olyckor med svenska privatflygplan. Ingen omkom i den kommersiella luftfarten.

Källa: Transportstyrelsens preliminära statistik för 2020


Fakta: Hit kan du vända dig om du mår dåligt

Ambulans, polis och räddningstjänst: akut 112, annars 11414.

Vårdguiden: 1177 (dygnet runt).

Jourhavande medmänniska: 08-702 16 80 (nattetid).

Jourhavande präst: 112 (nattetid).

Giftinformationscentralen: 010-45 66 700 (dygnet runt).

Självmordslinjen: 90 101 (dygnet runt; även chatt).

Föräldralinjen: 020-85 20 00 (vardagar kl 10–15 samt torsdagskvällar kl 19–21).

Äldrelinjen: 20-22 22 33 (vardagar kl 8-19 och helger kl 10-16).

Fler hjälpinstanser går att hitta på mind.se

Källa: Mind

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!
Läs mer om