Åkesson får stöd: "Avgör inte Natoprocessen"

Utspelet från Jimmie Åkesson om att riva moskéer som sprider islamistisk propaganda får stöd av SD-politiker. –Jag tror inte att det här enskilda utspelet kommer att vara det som avgör Natoprocessen, säger riksdagsledamoten Aron Emilsson.

Jimmie Åkesson, Henrik Winge och Aron Emilsson under Sverigedemokraternas landsdagar i Västerås.

Jimmie Åkesson, Henrik Winge och Aron Emilsson under Sverigedemokraternas landsdagar i Västerås.

Foto: Jessica Gow/TT

Politik2023-11-26 11:18

Sverigedemokraternas partiledare höll ett mycket uppmärksammat tal under lördagen där han gick till attack mot religiösa symboler i Sverige. Han vill stoppa byggandet av nya moskéer, konfiskera och riva moskébyggnader där det sprids antidemokratisk, antisvensk, homofob eller antisemitisk propaganda.

Han öppnar också för att Säpo och polisen ska få ägna sig åt hemlig avlyssning mot religiösa församlingslokaler.

Reaktionerna på talet har varit kraftiga och statsminister Ulf Kristersson (M) gick ut kort efter talet och kommenterade att i Sverige river vi inga gudstjänstlokaler.

"En självklarhet"

På SD:s landsdagar i Västerås som avslutas på söndagen får Åkesson stöd internt.

– Åkesson konstaterade en självklarhet: Om du hyser islamistiska värderingar, om du vill vårt land illa så ska du inte ha rätt att bedriva någon form av näringsverksamhet eller föreningsverksamhet eller försöka radikalisera unga på din ort, säger Tobias Andersson (SD), ordförande i riksdagens näringsutskott.

Talet har fått kritik för att kunna försvåra Sveriges Natoprocess, Åkessons uttalande har uppmärksammats i en rad turkiska medier – bland annat av den statligt kontrollerade nyhetsbyrån Anatolia.

Aron Emilsson (SD), ordförande i riksdagens utrikesutskott, är inte säker på att utspelet behöver påverka Natoansökan.

– Jag tror inte att det här enskilda utspelet kommer att vara det som avgör Natoprocessen. Vill man godkänna Sveriges ansökan så har vi uppfyllt alla våra kriterier för att vara en pålitlig samarbetspartner, säger han.

Det finns också en risk att moskéuttalandet kan öka säkerhetshotet mot Sverige, enligt terrorexperten Magnus Ranstorp.

– Jag tycker att det är tråkigt att det sätts rubriker och ges en internationell bild, nu när vi återigen ser desinformationskampanjer, där man pekar på att det uppfattas som att Sverigedemokraterna förespråkar att vi ska börja riva moskéer. Det var faktiskt inte det som Jimmie Åkesson sade, säger Aron Emilsson.

– Han sade: Det här är en kedja, det första vi behöver göra är att kartlägga de här miljöerna, se var vi har problemen, försöka bekämpa dem. Lyckas man inte med det, då kan man behöva demontera hela fullskaliga moskémiljöer. Men det ligger inte i främsta rummet.

Tobias Andersson tar gång på gång upp att problematiken inte ligger hos Åkesson.

TT: Så han har inget ansvar att vara lite återhållsam?

– Nej, alla svenska medborgare har en rättighet i form av yttrandefriheten. Jimmie har all rätt att nyttja den. Ett eventuellt ansvar för en potentiellt förhöjd hotbild ligger hos dem som då genererar den hotbilden.

"Hög svansföring"

Andra som TT talat med på partiets landsdagar uttrycker sig liknande, om Åkesson skulle känt sig begränsad i att uttala sig så skulle det innebära att man böjer sig för islamistiska krafter, menar de.

Tobias Andersson tycker att SD och Moderaterna borde kunna enas om att stänga islamistiska moskéer som sprider propaganda. Han hoppas att Ulf Kristersson tog del av hela talet.

– I sådana fall är det något märkligt att man väljer att ha den höga svansföringen mot ett sådant förslag.

Ny politik under SD:s kongress

Sverigedemokraterna har på sina landsdagar 2023 beslutat att driva följande politik:

Förbud mot heltäckande slöja inom all offentlig verksamhet.

Kostnaden för vården av personer dömda till rättspsykiatrisk vård tas över av staten.

Avgiftsfri vård vid sexuella övergrepp.

Sänkt alkoholskatt.

Ny politik beslutad utifrån SD:s principprogram:

Naturaliserade medborgare som sviker sina medborgerliga plikter och allvarligt skadar samhället bör kunna få sitt medborgarskap omprövat.

Arbetskraftsinvandringen ska vara behovsbaserad och utgångspunkten vara att arbetsmarknadens behov först och främst tillgodoses med inhemsk arbetskraft.

Nato och andra bilaterala- och internationella försvarsavtal stärker Sverige säkerhet.

Följande stycke fanns med i det gamla principprogrammet men tas bort: Energieffektivisering ska prioriteras och satsningar på förnybara källor stödjas.

För att ersättas med: Strävan är att energisektorn ska vara fossilfri, men fossila bränslen kommer att behövas under en övergångsperiod. Det är då viktigt att denna användning är så miljövänlig som möjligt.

Värna det kommunala självbestämmandet om ny vindkraft.

Sverige ska ta ett regionalt och globalt ansvar i proportion till landets storlek och miljöpåverkan.

Källa: Sverigedemokraternas landsdagar 2023

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!