Försvarsmakten ska stötta polisen mot gängen

Statsminister Ulf Kristersson höll pressträff tillsammans med justitieminister Gunnar Strömmer efter dagens möte med ÖB och rikspolischefen.
Statsminister Ulf Kristersson höll pressträff tillsammans med justitieminister Gunnar Strömmer efter dagens möte med ÖB och rikspolischefen.

Regeringen vill att Försvarsmakten ska stötta polisen i kampen mot gängen och uppmanar nu myndigheterna att samarbeta maximalt inom de lagar som finns. –Polisen kan inte göra allt jobb själva mot kriminaliteten, säger statsminister Ulf Kristersson (M).

Politik 29 september 2023 15:13

Sverige är i ett exceptionellt läge, säger statsministern.

– Våldsvågen som vi ser saknar motstycke i Sverige och Europa. Inget annat land har en situation som den vi ser i Sverige.

Regeringen har därför beslutat att i ett första steg ge i uppdrag åt Försvarsmakten att stötta polisen inom nu gällande lagstiftning. Regeringen ska fatta beslut på torsdag i nästa vecka om att ge uppdraget till de båda myndigheterna.

– Konkret handlar det om att ge myndigheterna i uppdrag att maximera det utrymme som finns inom dagens regler, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M)

"Kommer göra skillnad"

Det kan handla om bland annat att analysera stora datamängder, om att stötta med expertis om sprängmedel och att ge polisen till exempel helikopterstöd. Polisen ska kunna använda sig av Försvarsmaktens kompetens inom bland annat riskbedömning och it-forensiskt arbete, enligt Strömmer.

– Det finns en rad olika saker som, rätt använda, kommer att kunna göra skillnad för att vända den här utvecklingen, säger han och fortsätter:

– Exakt hur det ska utformas måste grundas på polisens behov och måste närmare utformas i samspel mellan de aktuella myndigheterna.

I ett andra steg ska också lagen ses över för ge polisen större möjligheter att framöver efterfråga hjälp.

– Det handlar om det jag brukar kalla för gråzons-situationer, där det inte är uppenbart vilket hot som Sverige nu ställs inför. Det här borde ha ändrats för länge sedan, säger Ulf Kristersson.

Sverige har traditionellt haft en restriktiv hållning när det kommer till militärt stöd till polisen.

– I grund och botten är det olika uppgifter och utbildningar Försvarsmakten och polisen har, det är olika lagar som styr, säger Ulf Kristersson.

Bidra utan våld

Utgångspunkten är att det är polisens uppgift att upprätthålla våldsmonopolet, enligt Strömmer.

– Det här handlar om att se i vilka sammanhang och på vilket sätt Försvarsmakten ska kunna bidra också utan våldsanvändning. Man kan ju tänka sig att det går att vidga det utrymmet avsevärt. Exakt vad det närmare betyder är något vi får återkomma till i närtid, säger han.

Det är den så kallade stödlagen, som reglerar förutsättningarna för Försvarsmakten att ge stöd till polisen, som ska ses över.

Beskedet kommer efter det att statsministern och justitieministern under fredagen haft ett möte med överbefälhavare Micael Bydén och rikspolischef Anders Thornberg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa