Kritiken: Oförlåtligt i brinnande klimatkris

Regeringens klimatpolitik sågas i en ny rapport. Flera organisationer instämmer nu i den hårda kritiken. –Vi är på väg åt fel håll i Sverige, säger David Mjureke, klimatexpert på Världsnaturfonden WWF.

David Mjureke, klimatexpert på WWF, Hanna Nelson policychef på Oxfam Sverige och Karin Lexén , generalsekreterare på Naturskyddsföreningen instämmer i kritiken mot regeringens klimatpolitik.

David Mjureke, klimatexpert på WWF, Hanna Nelson policychef på Oxfam Sverige och Karin Lexén , generalsekreterare på Naturskyddsföreningen instämmer i kritiken mot regeringens klimatpolitik.

Foto: Världsnaturfonden/Oxfam/TT

Politik2023-03-29 12:51

Enligt Klimatpolitiska rådets nya rapport har regeringens politik lett till att Sverige tappat fart i klimatarbetet. Nu höjs röster från flera organisationer som kräver större ansvar från politiken.

– Vi är på väg åt fel håll i Sverige. Utsläppen kommer att öka med den politik vi har sett hittills från regeringen och det är helt i otakt med vad vetenskapen säger krävs, säger David Mjureke på Världsnaturfonden.

Han pekar, likt Klimatpolitiska rådet, på att alla behöver dra åt samma håll. Det gäller samtliga sektorer inom politiken, men också i det statliga, regionala och kommunala arbetet. David Mjureke nämner vindkraften som ett exempel.

– De flesta partierna, inklusive regeringen, säger sig vara för en snabb utbyggnad av vindkraften. Men på den kommunala nivån stoppas de flesta projekten av kommunala veton, så det är ganska tydligt att det behövs en förbättrad planeringsprocess, i kombination med andra åtgärder, för att vi ska gå åt ett och samma håll.

"Väldigt bråttom"

Från Naturskyddsföreningen ser man allvarligt på rådets konstaterande att EU lyckas håll färdriktningen i klimatarbetet, men inte Sverige.

– Det betyder att klimathandlingsplanen som regeringen ska lägga fram blir väldigt viktig och behöver innehålla konkreta åtgärder på ett brett spektrum, säger Karin Lexén på Naturskyddsföreningen.

Hon lyfter också fram att etappmålet för 2030 är lika viktigt att nå som det mer långsiktiga målet om nettonollutsläpp senast 2045.

– För det första pekar alla vetenskapliga rapporter på att vi måste vända utsläppskurvan nu och att det är väldigt bråttom. Då måste alla bidra till det, det går inte att peka på någon annan, utan alla länder och alla konsumenter har ett ansvar, säger Karin Lexén.

– För det andra har Sverige haft möjligheten tidigare och kan fortfarande visa på att det går att förena en offensiv klimatpolitik med en god ekonomisk utveckling. För det tredje skapar det konkurrensfördelar för Sverige att ta på sig det här ledarskapet.

"Helt oförlåtligt"

Hjälporganisationen Oxfam trycker på att Sverige har ett stort ansvar för en jämlik klimatomställning och lyfter fram att statsministern nu "behöver ta på sig ledartröjan".

"För första gången på 20 år leder svensk politik till ökade utsläpp. Det är helt oförlåtligt mitt i en brinnande klimatkris. Regeringen sviker svenska folket och världen, och underminerar förtroendet för vår demokrati genom att föra en politik som inte når målen", säger Hanna Nelson, policychef Oxfam Sverige i ett pressmeddelande.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!