Regeringen vill se notan för invandringen

Regeringen och Sverigedemokraterna vill räkna på vad invandringen till Sverige har haft för ekonomiska effekter under modern tid. –Det är viktigt att det här blir ett styrmedel framåt, säger SD:s Mattias Bäckström Johansson.

Sverigedemokraternas partisekreterare Mattias Bäckström Johansson (SD). Arkivbild.

Sverigedemokraternas partisekreterare Mattias Bäckström Johansson (SD). Arkivbild.

Foto: Anders Wiklund/TT

Politik2023-12-06 18:25

Regeringen och Sverigedemokraterna har de senaste veckorna förhandlat om en uppdatering av Tidöavtalet, av vissa kallat "Tidö 2.0". Bland annat har företrädare setts på statsministerns residens på Harpsund.

Nu har man kommit överens om ett ny punkt i avtalet som innebär att Konjunkturinstitutet (KI) ska räkna på de "ekonomiska nettoeffekterna av migrationen till Sverige under modern tid".

– Det är något vi har drivit ända sedan vi kom in i riksdagen, i vår första budget, och ute i kommuner – det här med mångkulturella bokslut, säger SD:s partisekreterare Mattias Bäckström Johansson.

Skatter och bidrag

Myndigheten ska göra beräkningar av hur utgifter och inkomster för invandringen utvecklats historiskt. Samtidigt ska en prognos göras utifrån olika scenarier om vad invandringen kan komma att ha för ekonomisk påverkan i framtiden.

Några faktorer som ska vägas in är till exempel effekter på arbetsmarknaden, skatteintäkter och bidrag.

Bäckström Johansson nämner också själva mottagandet och kostnader i välfärden och att en "rätt så stor del av den organiserade gängkriminaliteten är importerad".

Ett snitt ska tas fram där effekten av asyl- och arbetskraftsinvandring redovisas efter ursprungsland.

– Det är klart man måste ha med det som en parameter, invandrare som grupp är inte ett homogent kollektiv utan det finns olika förutsättningar. Det måste man kanske beakta utifrån asylmottagandet som finns, kanske kopplat till det via FN, säger Bäckström Johansson.

Han anser att resultatet ska vara ett styrmedel för den framtida migrationspolitiken.

– Ju närmare kulturell närhet som finns till ett land desto lättare är det att bli en del av samhället.

TT: Hur ser du på risken att man gör ett utpekande av olika grupper i samhället och hur det kan uppfattas?

– Jag tycker det är lite löjeväckande. Har man varit kommunpolitiker så vet man exakt vad ett barn i förskola kostar, vad äldre som bor på somatiskt boende kostar, exakt ned på individnivå. Det är klart att det är viktigt med en parameter om man ska utforma en kostnadseffektiv politik.

Kritiserad rapport

Sverigedemokraterna har tidigare gjort egna beräkningar där man har uppgett att nettoskattekostnaden för den invandrade befolkningen under 2007–2021 uppgick till 1 397 miljarder kronor. Rapporten fick kritik av nationalekonomer.

Bäckström Johansson är redan nu säker på att KI:s beräkning kommer att landa i en kostnad.

– I den bästa av världar kan det vara positivt. Men vi är övertygade om, vilket har varit uppenbart, att den stora migrationen till Sverige varit en nettokostnad.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!