MSB: "Inte tillräckligt bra" på cybersäkerhet

Myndigheter måste bli bättre på att samarbeta med privata aktörer om cybersäkerhet, enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). –Vi kommer aldrig att kunna lösa det här själva från det offentliga, säger Åke Holmgren, avdelningschef på MSB.

Svenska myndigheter behöver samarbeta bättre med privata aktörer om cybersäkerhet, enligt MSB. Arkivbild.

Svenska myndigheter behöver samarbeta bättre med privata aktörer om cybersäkerhet, enligt MSB. Arkivbild.

Foto: Gustav Sjöholm/TT

Teknik2023-09-06 06:57

En ökad hotbild, snabb teknikutveckling och kompetensbrist gör att svenska myndigheter behöver skärpa sin it-säkerhet.

– Problemet har helt enkelt blivit mycket större, och det är en mycket mer strategisk fråga. Det här är en överlevnadsfråga för företag och offentliga organisationer, säger Åke Holmgren.

"En ständig kamp"

Han liknar kampen mot illasinnade aktörer vid en kapplöpning. Där är Myndighetssverige snarare är på efterkälken än i ledning.

– Det är en ständig kamp, och eftersom risk- och hotbilden förändras så kommer vi inte ikapp fullständigt.

Myndigheter behöver därför ta hjälp av näringslivet, där informationssäkerhetsföretag har stor kompetens, anser han.

– Alla kan inte ha den här expertisen, vi måste hitta sätt där vi kan samutnyttja expertisen. Näringslivet och de internationella cybersäkerhetsföretagen är oerhört kvalificerade, säger han.

Tydlig kritik

Fredrik Sand, näringspolitisk expert på branschorganisationen Tech Sverige, håller med MSB om att kompetensen i offentlig sektor inte räcker till. Och enligt honom finns en tydlig kritik från företagen om hur samarbeten tidigare har skötts.

– Företag upplever att de lämnar ifrån sig information, ibland på grund av lagkrav eller på grund av olika samarbeten, men att man inte får så mycket tillbaka, säger han.

Det kan handla om incidentrapportering som aldrig återkopplas. Holmgren kan hålla med om den kritiken och säger att exempelvis samarbetsorganet Nationellt cybersäkerhetscenter, som MSB är en del av, jobbar med frågan.

– Det får inte bli ett svart hål där informationen stannar, den måste kunna omvandlas till kunskap och erfarenheter. Det är väl där en del av kritiken ligger, att vi inte är tillräckligt snabba på att använda den informationen och ge råd och stöd.

Fakta: Nationellt cybersäkerhetscenter

Nationellt cybersäkerhetscenter (NCSC) är en plattform som inrättades efter ett regeringsbeslut 2019.

Centret är ett myndighetssamarbete främst mellan Försvarets radioanstalt (FRA), Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt Säkerhetspolisen, som tillsammans finansierar arbetet.

Regeringsarbetet för att förbättra cybersäkerheten fick svidande kritik av Riksrevisionen tidigare i år, bland annat för att intressenter från näringslivet inte involverades i någon större omfattning. Regeringen gav som svar på det FRA huvudmannaskapet och de fyra myndigheterna fick ett uppdrag att stärka samverkan med näringslivet.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!