"Från skärm till pärm" – satsar på skolbibliotek

Regeringen vill se bemannade skolbibliotek i hela landet, och avsätter pengar både för det och för böcker. Men pengarna till bibliotek kommer först 2025. Och frågan vilka som ska arbeta i skolbiblioteken återstår att lösa.

Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L) och skolminister Lotta Edholm (L) under fredagens pressträff.

Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L) och skolminister Lotta Edholm (L) under fredagens pressträff.

Foto: Lars Schröder

Utbildning2023-09-15 08:37

– Det handlar om att gå från skärm till pärm, alla ska få tillgång till ett bemannat skolbibliotek, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L) på en pressträff tillsammans med skolminister Lotta Edholm (L).

Regeringen avsätter 218 miljoner kronor till skolbiblioteken, men först från 2025.

Från och med 2026 avsätts 433 miljoner kronor per år.

Svårt på små skolor

Enligt skolministern Lotta Edholm ska alla skolor och huvudmän omfattas.

– Men jag inser också att det finns skolor som är väldigt, väldigt små där det kan vara svårt att åstadkomma detta. Vi har också en brist på bibliotekarier nu. Men vägen framåt är helt klar, säger hon.

I det utredningsförslag som ligger till grund för regeringens biblioteksambition föreslogs en satsning på vidareutbildning, så att lärare ska kunna tjänstgöra som bibliotekarie på sin skola. Detta finns inte med i regeringens paket.

"En process"

– Detta (bristen på bibliotekarier, reds anm) är den stora utmaningen. Men jag tror också att när man genomför en så här ganska omfattande reform vill förhoppningsvis fler unga människor bli bibliotekarier. Det är ju en ny arbetsmarknad som öppnar sig för bibliotekarier. Så – 2025 kommer inte allt att vara på plats, utan det är en process, säger Lotta Edholm.

Enligt Lotta Edholm gäller satsningen först för 2025 för att ge huvudmännen, det vill säga kommuner och fristående aktörer, tid för att förbereda sig.

Utöver det satsar regeringen på böcker till förskolor och skolor. Där avsätts 180 miljoner kronor i budgeten som gäller för 2024, därefter drygt 500 miljoner kronor årligen från och med 2025.

Regeringens förslag (i miljoner kronor)
202420252026
Skolbibliotek1218433 (permanent)
Skönlitteratur, läs- och skrivutveckling179502503 (permanent)
Läslistor (som stöd vid inköp)221 (permanent)
Svenska barnboksinstitutet644 (permanent)
Totalt:188726941
Källa: Regeringskansliet
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!