Friskola stängs efter varning från Säpo

Skolinspektionen drar in tillståndet för bolaget Alm Education, som driver grundskolan Cordoba International School i Stockholm. Skolstängningen sker sedan Säpo varnat om samröre med våldsbejakande islamister.

Skolinspektionen stänger friskola. Arkivbild.

Skolinspektionen stänger friskola. Arkivbild.

Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Utbildning2023-11-28 15:11

Enligt Skolinspektionen riskerar de mer än 500 eleverna på skolan att radikaliseras. Uppgifterna bygger på information från Säkerhetspolisen (Säpo).

Säpo varnar också för att barn vid två förskolor riskerar att indoktrineras.

I yttrandet uppger Säpo att flera anställda och personer i ledningen stått i kontakt med våldsbejakande islamister. En av dessa ska tidigare ha verkat för en islamistisk terrororganisation utomlands.

Säkerhetspolisens yttranden baseras delvis på underrättelseinformation. Fredrik Hultgren-Friberg, presstalesperson på Säpo, vill inte kommentera närmare vilken eller vilka islamistiska organisationer skolföreträdarna haft samröre med.

– I det här fallet har Skolinspektionen inlett ett ärende och bett om ett yttrande från oss. Där konstaterar vi att företrädare för den här verksamheten stått i kontakt med våldsbejakande extremister och att barn och unga riskerar att radikaliseras.

Lämnade landet

Skolinspektionens granskning av skolan inleddes när Stockholms stad informerade om att Cordoba International School inte skötte frånvarorapporteringen. Stockholms stad polisanmälde också skolan för att den fortsatte ta emot skolpeng trots att elever lämnade landet.

– Det fick oss att starta en utredning, och i kontakter med Säpo har vi fått information om huvudmannen, säger enhetschef Anna Bergqvist vid Skolinspektionen till TT.

På basis av Säpos information om anställdas och bolagsföreträdares kontakter med våldsbejakande islamister, och bedömningen att elever på skolan riskerar att radikaliseras, beslutade Skolinspektionen att dra tillbaka skolans tillstånd.

Terminen ut

Skolan, med förskoleklass, årskurs 1–9 och fritidshem, har en muslimsk profil. Den startade 2008, ligger i Kista och har 516 elever.

Skolinspektionen skriver att det inte är lämpligt att skolverksamheten får fortsätta i avvaktan på att beslutet om stängning vinner laga kraft. Men elevernas hemkommuner måste få möjlighet att omplacera eleverna, och Skolinspektionen förordnar därför att beslutet ska gälla från och med den 8 januari. Eleverna ska alltså gå kvar i skolan terminen ut.

– Det är en jättesvår bedömning att göra. I ena vågskålen ligger allvarliga signaler från Säpo, i den andra ligger att omkring 500 elever ska få nya skolplatser, säger Anna Bergqvist.

Alm Education har även ett systerbolag som driver två förskolor med plats för totalt 185 barn i Stockholm. Ansvaret för att granska dem har Stockholms stad. Skolinspektionen har informerat kommunen om sitt beslut att dra tillbaka tillståndet för skolan.

TT har sökt företrädare för Alm Education. Enligt Skolinspektionens beslut anser bolaget att yttrandet från Säkerhetspolisen är "oprecist" och att det inte framgår vilka omständigheter som givit upphov till den angivna oron. Huvudmannen pekar också på att Skolinspektionen inte hade några anmärkningar vid en tillsyn 2022.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!