Islamistanklagad skola överklagar stängning

Ägaren till Cordoba International School kommer att överklaga Skolinspektionens beslut att stänga skolan. Myndigheten fattade beslutet efter Säpos varning om koppling till våldsbejakande islamism.

Skolinspektionen beslutade den 28 november att dra tillbaka tillståndet för skolans huvudman.

Skolinspektionen beslutade den 28 november att dra tillbaka tillståndet för skolans huvudman.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Utbildning2023-11-29 13:43

– Det är en självklarhet att vi ska överklaga något som känns så väldigt orättvist, något som drabbar oerhört många barn, elever och familjer på sikt, säger Alm Education AB:s vd Ulla Parkkinen.

Cordoba International School ligger i Kista i nordvästra Stockholm och har mer än 500 elever. Skolinspektionens drog tillbaka tillståndet på tisdagen, ett beslut baserat på Säpos varning om att anställda och företrädare för ägarbolaget haft kontakt med våldsbejakande extremister och att eleverna riskerar att indoktrineras.

Oväntat besked

Enligt Ulla Parkkinen kom beskedet som en fullständig överraskning. Hon efterlyser information om vilka personer som Säpo syftar på i sin varning.

– Vi känner våra anställda, men vi vet inte vem vi möter i korridorerna som utanför sitt arbete har extrema åsikter eller kopplingar, säger hon och fortsätter:

– Vi är verksamma i Stockholms ytterstadsområden, där man har stora problem med kriminella nätverk, IS-återvändare och våldsbejakande islamism. Så självklart kan jag inte utesluta att någon skola i Järva har anställda som matchar Säpos information till Skolinspektionen. Men vem det skulle vara hos oss har jag ingen aning om. Vi har inte de medel som Säpo har.

Enligt Ulla Parkkinen kontrollerar Alm Education inför varje anställning mot belastningsregistret. När det gäller styrelseledamöter görs kontroll mot brottsregistret samt en ekonomisk kontroll.

– Om vi nu bedöms ha sådana (våldsbejakande islamistiska) tendenser bland ägare och i ledningskretsen behöver vi veta mer.

Inte på skolan

Har ni vid något tillfälle fått tecken på att det kan finnas sådana tendenser?

– Vi observerar undervisningen och det som sker i korridorer och klassrum. Vi har aldrig fått någon oroande information, säger Ulla Parkkinen.

Alm kommer alltså att överklaga Skolinspektionens beslut.

– Vi har i åratal gett en av de bästa utbildningarna i Stockholm för utsatta områdens elever.

– Jag kan garantera att våra elever inte utsatts för påtryckningar, med risk för radikalisering, av våra ledning, ägare eller personal. Men jag kan inte garantera att ungdomar i Stockholm 2023 inte utsätts.

Om Skolinspektions beslut står fast, vilket blir en fråga för domstol, måste Stockholms stad på några få veckor ordna plats för eleverna på kommunala skolor.

– Detta ställer höga krav på de kommunala skolorna att bereda plats, men vi kommer att klara det, säger Emilia Bjuggren (S), skolborgarråd.

Hon säger också att stadens förskoleförvaltning inlett en granskning av två förskolor som ägs av ett systerbolag till Alm Education. Enligt Säpo riskerar även barnen där att utsättas för radikalisering.

Fakta: Skolinspektionens beslut

Cordoba International School har förskoleklass och grundskola, årskurs 1–9, med totalt 516 elever. Skolan har en muslimsk profil. Den startade 2008 och ligger i Stockholmsförorten Kista.

Skolinspektionen beslutade den 28 november att dra tillbaka tillståndet för skolans huvudman, Alm Education AB. Beslutet baseras på ett yttrande från Säpo, om samröre med våldsbejakande islamister. Detta innebär en risk för att elever påverkas och radikaliseras.

Enligt Skolinspektionen ska skolan vara avvecklad den 8 januari, vilket innebär att eleverna kan gå kvar i Cordobaskolan fram till jullovet.

Huvudmannen kan överklaga Skolinspektionens beslut.

Källa: Skolinspektionens beslut 2023:658

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!