Integrationen viktigast

20 juli 2019 04:00

Svar på debattartikeln ”Vi är redan mångkulturella” den 18 juli.

Jag är Sverigedemokrat och känner att jag måste bemöta dig.

Vi är ett parti som ständigt växer och vid mätningen som gjordes den 8/6 var Sverigedemokraterna det näst största partiet med 17,7 procent. Vid valet 2018 röstade 1 135 627 väljare på oss.

Vi är det enda parti som öppet törs stå för sanningen, vi ser utvecklingen i vårt samhälle och vi blundar alltså inte vad som sker runt om i landet som en del andra partier gör.

Du skriver att SD uppmuntrar till onödiga motsättningar som bland annat fungerar som ursäkt för mordbränder på flyktingförläggningar, vilket är dyrt för samhället.

Varför du kom att tänka på just SD av alla partier som är representerade i vår riksdag vet inte jag, men det finns aldrig en ursäkt att bränna ner någon annans egendom, oavsett om det står på privat, kommunens eller Migrationsverkets mark.

En sak du inte tog upp är alla bilbränder vi har runt om i Sverige vilket kostar försäkringsbolagen och försäkringstagare enorma summor, dessutom mår den enskilde naturligtvis inte bra när man ska hämta sin bil på morgonen och den är totalt utbränd. Vi har långt fler bilbränder än anlagda bränder på asylboenden. På 10 år har det brunnit 19 868 bilar enligt MSB/Hem och Hyra och varje utryckning kostar oss skattebetalare cirka 7 000 kr.

När människor flyr från sitt land passerar de ett flertal säkra länder där det går att söka asyl. Varför gör man inte detta och fundera även på varför man har siktet inställt på just Sverige?

Jag tror mig veta svaret men vet du det?

Vi har stora problem runt om i vårt land med förlorade områden och segregation. Vi kan inte ta hand om de personer som redan finns här på ett tillfredsställande sätt och det är förra och nuvarande regeringen skyldiga till.

Hur skulle det se ut om man uppfyller dina ord om en större migration än 2015? Kommunerna går på knäna redan nu och vi har ju inga arbeten eller bostäder till de som redan befinner sig här.

Jag är absolut inte emot att ta emot människor från andra länder men det måste vara i reglerad form och den utrikesfödda måste integreras så snabbt som möjligt och få ett värdigt mottagande. Man måste lära sig svenska språket, få ett arbete så man blir självförsörjande, skaffa bostad, skaffa kunskaper hur vårt rättsväsende fungerar, vår kultur och traditioner.

Gör man allt detta, ja då har staten lyckats med integrationen.

Det är väl iallafall inte vi som ska anpassa oss till främmande kulturer i första hand utan har man valt vårt land, Sverige att bosätta sig i, då måste man anpassa sig efter oss.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anneli Jakobsson SD Vimmerby