Itsam, lär av Akademien

26 januari 2019 04:00

Svenska Akademien har bestämt att man ska teckna avtal med Katarina Frostensson. Hon ska få betalt för att lämna sin plats, en slags livränta. Anders Olsson berättar i media att han har hittat en lösning för att slippa dyra rättsprocesser. Platsen i Akademien är inte en anställning.

Kinda och Vimmerby kommuner skriver avtal och betalar miljoner i ersättning för motprestationen att folk ska sluta arbeta. De får sedan fortsatt lön utan att vara anställda. Betalt för att inte arbeta. Vanliga medborgare som behöver bidrag vet hur svårt det är. LSS-utredningen vill göra det ännu svårare.

Avtalet mellan Svenska Akademien och ledamoten Katarina Frostensson är ett skenavtal. Två fysiska personer i samma juridiska person, Akademien, uppfyller inte partsvillkoret i avtalsrätten. Villkoret gäller även för tvister. För att slita en tvist, förlikas, krävs alltså parter.

Katarina Frostensson har anklagat Akademien för avtalsbrott i 40 punkter. För att stämma Akademien för avtalsbrott krävs att det finns ett grundavtal ingånget på lag, att detta avtal kan brytas mot, att det finns en klausul om hur/var en tvist kan slitas, att det går att återkoppla/pröva avtalet mot lag. Och vid oenighet att denna prövning efter ingiven stämning kan avgöras i en rättegång.

Vid muntlig förberedelse kan domstolen fråga om det finns en vilja att förlikas, utom domstol. Går målet vidare till huvudförhandling ska domstolen återigen fråga parterna var för sig om de vill göra upp, så kallad förlikning. Om parterna kommer överens avslutar domstolen handläggningen av målet.

Så länge Katarina Frostensson sitter på sin stol är hon del av den juridiska personen Akademien. Och kan inte få eller erbjudas penninggåva för motprestationen att lämna Akademien. Det går inte heller att lämna och därefter skriva avtal om ersättning som oberoende författare.

Sverige har fått en ny regering. Minoriteten ska styra över majoriteten. Vid oenighet gäller votering. Utkörningen av Sara Danius och utköpet av Katarina Frostensson har skapat problem.

Akademien gjorde misstaget att man gick ifrån principen om enhälliga beslut, delade upp sig i parter och började votera.

I den politiska ledningen för Itsam finns inga parter. Beslut ska vara enhälliga. Ordförandebeslut om att flytta kontoret till Linköping är överklagat till domstol. Det är en omväg. För att slippa vänta på en dom ska Kinda kommuns representant kräva att direktionen river upp beslutet på Förvaltningslagen 28 §. När direktionen meddelar domstolen att beslutet är borta avslutar rätten sin handläggning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Arne Grip rättssociolog, Kisa