Itsam ska göra rätt

27 augusti 2019 04:00

Politiska beslut ska bygga på kunskap om landets lagar. Kommunala beslut tagna på lag som klarar ett överklagande kan vinna laga kraft, gälla som lag. Beslutet om flytta Itsamkontoret till Linköping var ogiltigt och ska tas bort. Kinda kommun som överklagade beslutet anklagades för jäv och fick inte vara med i beslut. Frågan om jäv måste redas ut.

När jag skrev i Kinda-Posten att ortens bilhandlare inte kunde sälja bilar till kommunen på grund av jäv, skällde han ut mig. Jag förklarade att jäv betyder släkt. Med en bror som kommunalråd kunde det vara bra att hålla isär familjen.

Politiker får inte vara med i beslut som rör familjen. Man ska anmäla jäv och lämna mötet.

Det finns andra grunder för jäv. Om en anställd tagit ställning i ett ärende räknas man som partisk och jävig. Chefen ville flytta Kisa-kontoret till Linköping. Beslutet överklagades. Rätten fann att det var olagligt. Kommunalförbundet Itsam ska följa lag och dom.

Chefen är ansvarig för att beslutet blev ogiltigt. Han ska avstå från fortsatt handläggning på grund av jäv. Direktionens ledamöter kommer från de kommuner som är med i Itsam. Den som överklagar beslut utnyttjar sin lagliga rätt och är inte jävig. Det finns ingen politisk majoritet i kommunalförbund.

Vi såg hur Svenska Akademien delade sig i kotterier, röstade och kollapsade. En tumregel för kommuner och kommunalförbund är att beslut helst ska vara enhälliga. Ärenden ska beredas fram till ett överlägset och lagligt alternativ. Viktiga beslut ska tas av fullmäktige hos medlemmarna.

Regeln med två röster för Itsams ordförande ska tas bort. Frågan om anställdas partiskhet och vad som gäller vid överklagande från medlem i Itsam, ska lösas innan direktionen tar nya förhastade beslut.

Ansvaret för hyresavtalet i Linköping ligger på den som skrev under. Avtalet binder inte Itsam, eftersom beslutet om flytt var ogiltigt. Hyresvärden kan riva avtalet och kräva undertecknarna på skadestånd.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Arne Grip rättssociolog