Anders vill dra i nödbromsen på snabbtåget

Kristdemokraterna i Kalmar län vill stoppa utbyggnaden av snabbtåg. "Det kommer att bli en gökunge" säger Anders Andersson, oppositionsråd i region Kalmar.

Järnforsen 7 november 2019 11:30

KD i Kalmar län har lagt en motion till partikongressen i Umeå om att stoppa planerna på en utbyggnad av snabbtågen. 

– Det löser inte problemen, säger Anders Andersson när vi når honom på perrongen i Nässjö,  som i stället förespråkar en massiv satsning på infrastrukturen på landsbygden. Både vägar och järnvägar behöver rustas upp, anser han. Men kostnaden för höghastighetsbanan skulle riskera möjligheterna till infrastruktursatsningar här i vårt län.

– Högshastighetsbanan skulle bli en gökunge, som tränger ut alla möjligheter till satsningar på andra banor, satsningar som skulle gynna vanligt folk som pendlar till jobbet. Höghastighetståget skulle bara gynna några få resenärer mellan storstäderna i landet.

Partistyrelsen har ställt sig bakom motionen, men det finns också förespråkare i partiet. Bland annat i Jönköping, ett starkt KD-fäste. 

– Så ingenting är avgjort förrän på lördag eftermiddag, säger Andersson, som förväntar sig att det kommer att bli en hel del debatt kring snabbtågens vara eller icke vara.

Som ledamot i Region Kalmars trafiknämnd är det här en fråga som ligger Andersson varmt om hjärtat. Men det finns mycket annat som kommer att lyftas upp på KD-kongressen. Bland annat ett handlingsprogram för en levande landsbygd. 

– Klyftorna mellan stad och land växer, säger Andersson,  därför behövs en tydlig politisk linje som tar tillvara landsbygdens potential. Bland annat genom att minska regelkrångel.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa