Efter branden: Industri ska byggas upp igen

För snart tre månader sedan totalförstördes industribyggnaden i en brand. Nu ska den återuppbyggas.

Järnforsens Emballage vill ersätta den nedbrunna industribyggnaden med en ny byggnad på samma fastighet.

Järnforsens Emballage vill ersätta den nedbrunna industribyggnaden med en ny byggnad på samma fastighet.

Foto: Arkitekt Anneli Samuelsson

Järnforsen2024-05-01 18:00

Kvällen den 9 februari larmades räddningstjänsten om en brand i Järnforsen. Brandmännen insåg snabbt att industribyggnaden, som tillhörde Järnforsens Emballage, inte skulle gå att rädda.

– Vi fick larm om en industribyggnad där det stod lågor genom tak och fönster och startade en rätt så stor räddningsstyrka från flera olika stationer som åkte ut till platsen. Vid räddningstjänstens framkomst var byggnaden redan mer eller mindre övertänd, sa insatsledaren Ulf Bowein.

undefined
Branden i industribyggnaden fick ett snabbt förlopp.

Räddningstjänsten riktade i stället in sig på att förhindra spridning till närliggande byggnader och att försöka flytta saker som stod runt omkring.

– Det var någon hjullastare, någon traktor och lite maskiner vars värde vi ville rädda. Själva byggnaden gjordes inga försök att rädda, det hade gått för långt.

Järnforsens Emballage har nu lämnat in en bygglovsansökan till kommunen.

"Uppbyggnad av industri efter brand", skriver företaget i en beskrivning av projektet.

Tanken är att nybygget ska få en total byggnadsyta på 13 108 kvadratmeter, inklusive skärmtak. I bygglovshandlingarna har utrymmen för bland annat spikavdelning, sågavdelning, truckgarage, personalrum och kontor ritats in.

Byggnaden är tänkt att uppföras med fasadbeklädnad av betong, takbeläggning av papp och fönster av lättmetall.

"Kulör på fasad i huvudsak ljust grå med komplement av engelskt rött."

Vimmerby Tidning har sökt Järnforsens Emballage för en kommentar.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!