Här vill Trafikverket lägga ner järnvägen

I våras kom förslaget om att stänga Järnforsens skola. Nu föreslås även en nedläggning av järnvägen mellan Järnforsen och Kvillsfors.

Kartan visar järnvägssträckan, mellan Kvillsfors och Järnforsen, som Trafikverket vill lägga ner.

Kartan visar järnvägssträckan, mellan Kvillsfors och Järnforsen, som Trafikverket vill lägga ner.

Foto: Trafikverket

Järnforsen2023-06-13 05:30

Stängningen av skolan i Järnforsen tas upp till beslut i kommunfullmäktige den 19 juni.

Nedläggningsförslaget för järnvägssträckan Kvillsfors–Järnforsen, som är en del av bandel 872, kommer från Trafikverket. Redan 2016 togs beslut om att upphöra med underhåll på sträckan.

undefined
Bandel 872 mot väster i Järnforsen.

"Standarden på anläggningen är dålig och den bedöms inte kunna användas utan omfattande upprustning", skriver Trafikverket i förslaget som har skickats ut på remiss till samtliga företag i närheten av bandelen.

"Spåret bedöms inte behövas vare sig nu eller på lång sikt för Trafikverkets eller någon annan parts behov och ingen upprustning av sträckan planeras av Trafikverket. Vi har inga uppgifter om att det har efterfrågats om att trafikera sträckan under tiden för upphörande av underhåll."

Enligt Trafikverket har sträckan periodvis trafikerats av enstaka godståg sedan 2000.

"Godstrafiken mellan Vetlanda och Kvillsfors som har bedrivits av papperstillverkaren i Kvillsfors, upphörde från och med mars månad i år och så även godstrafiken mellan Kvillsfors och Pauliström. Men dessa transporter ligger inte på den bandel som kommer att beröras av denna nedläggning."

undefined
Kartan visar järnvägssträckan, mellan Kvillsfors och Järnforsen, som Trafikverket vill lägga ner.

Bandel 872 var från början del av ett smalspårigt godsbanestråk från Vetlanda till Östersjön. Det öppnade för trafik 1906.

"Nedläggningen startade under 1950-talet och sträckan Järnforsen-Gårdveda revs 1991. 1987 återöppnades Emådalsbanan (Nässjö-Järnforsen/Pauliström) för normalspårig godstrafik", skriver Trafikverket.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!