Kommunledningen säger ja till nedläggning i Järnforsen

Järnforsens skola är ännu ett steg närmare nedläggning i höst. Politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott ställde sig bakom förslaget från BUN om att stänga skolan.

Järnforsens skola är ännu ett steg närmare nedläggning sedan kommunstyrelsens arbetsutskott sagt ja till förslaget.

Järnforsens skola är ännu ett steg närmare nedläggning sedan kommunstyrelsens arbetsutskott sagt ja till förslaget.

Foto: Olof Carlson

Järnforsen2023-05-24 10:27

Det vill säga alla utom Åke Nilsson (KD) som ställde sig bakom partivännens Niclas Mobelius reservation i BUN. Men det hjälpte inte, övriga ledamöter röstade för en nedläggning. Något som visar att det finns delade meningar om skolnedläggningen även inom majoriteten. 

– Det är klart att ingen vill lägga ner en skola, säger kommunalrådet Lars Rosander. Men med 13-15 elever har vi inget val, om vi ska kunna leva upp till läroplanens krav om att alla barn ska få en likvärdig utbildning. Med så små klasser kan det vara svårt.

Samtidigt planerar kommunledningen att flytta tillbaka förskolan Björken dit den var tidigare. Och skickar med 2,5 miljoner för att rusta upp huset som behöver en genomgång och en anpassning till dagens krav på standard.

– Så man kan säga att vi satsar på barnen, men inte på skolan, säger oppositionsrådet Tomas Söreling (S), som påminner om att även förskola är skola.

– Så man kan säga att det fortfarande finns en skola på orten.

Lars Rosander menar att egentligen skulle Barn- och Utbildningsnämnden ha kunnat fatta nedläggningsbeslutet på egen hand.

– Men eftersom det är ett principiellt viktigt beslut att stänga en skola väljer vi att ta det hela vägen till kommunfullmäktige, säger Lars Rosander. 

Nu återstår en behandling till, i kommunstyrelsen, innan ärendet ligger på fullmäktiges bord för slutligt avgörande.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!