Utskottet vill stänga skolan i Järnforsen

Ett enigt barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att stänga skolan i Järnforsen redan i höst. Anledningen är att det finns för få barn.

Järnforsens skola kan komma att stängas redan till hösten. Det anser  barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott vara bästa lösningen. Än är dock inte sista ordet sagt, frågan ska behandlas i barn- och utbildningsnämnden och sedan gå vidare till kommunfullmäktige.

Men ett enigt arbetsutskott är en fingervisning.

Järnforsens skola kan komma att stängas redan till hösten. Det anser barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott vara bästa lösningen. Än är dock inte sista ordet sagt, frågan ska behandlas i barn- och utbildningsnämnden och sedan gå vidare till kommunfullmäktige. Men ett enigt arbetsutskott är en fingervisning.

Foto: Olof Carlson

Järnforsen2023-05-09 10:36

– Vi kan inte ha en skola om det inte finns några barn, säger Magnus Hultman (M) som är ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Prognosen just nu visar att det är 15 barn som ska börja i Järnforsens skola och det är för lite för att fortsätta verksamheten, anser politikerna.

– Det viktigaste är att vi kan ge barnen kvalité i undervisningen, social gemenskap och det går inte i en så liten skola. I en av klasserna är det exempelvis bara två elever i höst, och det är för lite för att utveckla någon gemenskap, säger Elisabeth Löfqvist (vice ordförande).

undefined
Järnforsens skola kan komma att stängas redan till hösten. Det anser barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott vara bästa lösningen. Än är dock inte sista ordet sagt, frågan ska behandlas i barn- och utbildningsnämnden och sedan gå vidare till kommunfullmäktige. Men ett enigt arbetsutskott är en fingervisning.

I stället är planen att de 15 barnen på Järnforsens skola att beredas plats på skolan i Målilla och erbjuds skolskjuts dit.

– Tio kilometer är inte så mycket i dagens läge, säger Hultman.

Samtidigt som arbetsutskottet föreslår en nedläggning av skolan, vill man i stället satsa 2,5 miljoner för att rusta upp den gamla förskolan.

Beslutet om att stänga Järnforsens skola redan i höst är det enda rätta i dagsläget, anser Magnus Hultman. Prognosen för de närmaste åren visar att det inte finns den tillväxt av barn som behövs.

– Ur ett barn- skolperspektiv är det det enda rätta vi kan göra.

Men att stänga en skola är ett stort steg att ta. Och beslutet har föregåtts av en omfattande utredning. Barn- och utbildningschefen Martin Snickars har haft i uppdrag att kontrollera möjligheterna att utvidga skolans upptagningsområde, för att omfatta byarna Vrånganäs, Skinnskälla, Ryd med flera.

– Utredningen visar att det är fullt möjligt. Men resultatet är att en elev skulle komma till. Och två i förskoleklass, säger han.

Han har också kollat 17 familjer som har barn i skolor på annat håll i Järnforsen. Men ingen av dem är intresserade av att flytta barnen till Järnforsen.

– De har gjort ett aktivt val, säger Snickars, och de har ingen avsikt att byta.

I förarbetet har också fastighetschefen Mikael Pettersson på Hultsfreds bostäder tittat på skolhuset och vad som behöver göras där. Några akuta insatser behövs inte visar utredningen, men på lite sikt finns det en del som behöver åtgärdas. Inom två tre år handlar det om ett par miljoner kronor, visar utredningen.

Än är dock inte sista ordet sagt, frågan ska behandlas i barn- och utbildningsnämnden och sedan gå vidare till kommunfullmäktige.

Men ett enigt arbetsutskott är en fingervisning.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!