Från byggarbetsplats till mötesplats

Kristallen i Bruzaholm har förhoppningen att bli en mötesplats. Byggnaden öppnar nu för allmänheten och bjuder i sommar in till guidade visningar.

3 juni 2019 16:30

Erik Bengtsson, ägare till AB Maskinduksverken i Bruzaholm lät uppföra en anläggning enligt modern industriarkitektur och personalvård på 1960-talet. I det ingick bland annat en handelsträdgård fram till 1980-talet.

Arkitekturen sticker ut men byggnaderna var i starkt förfall när olika intressenter lyfte fram dess värde att bevaras.

2016 inleddes en renovering med hjälp av statliga kulturmiljövårdspengar.

– Riksantikvarieämbetet prioriterade Kristallen väldigt högt, säger Agnetha Åsgrim Berlin, antikvarisk ansvarig på länsstyrelsen.

Nästan sju miljoner hade det kostat när projektet egentligen skulle vara klart i vintras. Men på vägen hade man bland annat snubblat på en kostsam och tidskrävande sanering i växthuset men också i frilandsodlingen. Efter dåtidens bekämpningsmedel har höga halter av främst arsenik blivit kvar. Mycket är klart men i växthuset saknas fortfarande glastaket. Likaså återstår en av väggarna att återskapas, vilket gör att projektet skjuts fram i tid ytterligare. Projektet har fått ett tilläggsanslag på 2,5 miljoner kronor och ordföranden Birgitta Holm i föreningen bakom Kristallen hoppas att pengarna kommer att räcka.

– Vi hoppas det, säger hon.

Ett nytt huvudbry från kommande årsskifte är även att lösa driftkostnaden framöver. Nu tas dock Kristallen i bruk – just nu för konst och snart nationaldagfirande. I sommar blir det öppet med guidningar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ivonne Svahn