Eksjö kommuns näringslivsenhet eksjö.nu har fått drygt fem miljoner kronor från Europeiska socialfonden för att utbilda och hjälpa företagen med kompetensutveckling.

Förutom Eksjö involveras företag även i Vetlanda, Sävsjö och Aneby kommuner. Totalt deltar 22 företag, med allt från fyra upp till tusen medarbetare.

Under två år kommer en rad utbildningar inom bland annat data, CAD, entreprenadjuridik samt för pannoperatörer och truckförare att genomföras.

Artikelbild

| Maria Lindholm, projektkoordinator, föreläsare Göran Davidsson och projektledare Desirée Källqvist.

Målet är att öka branschens attraktion och lyfta medarbetarna, för att på så vis säkerställa kompetensbehovet i en tillverkningsindustri, som blir allt mer teknisk avancerad.

Att göra arbetsplatsen attraktiv att söka har stor betydelse, men det kan ändå vara svårt att hitta rätt kompetens.

Projektets idé är att företagen ska vända sig inåt, och hitta medarbetarna i den egna organisationen.

– Syftet och målet är att lyfta de anställda att få nya kunskaper och få nya ansvarsområden med möjligheter att utvecklas. Det är svårt att hitta människor med rätt kompetens och då får man vända sig inåt, säger projektledare Desirée Källqvist.

Artikelbild

| Göran Davidsson visade med ett rep om olika faser exempelvis en arbetsgrupp kan gå igenom.

Även om företagen är väldigt olika har förbättringsarbete inom ledarskap, arbetsmiljö och kommunikation varit en röd tråd.

– Det handlar om att bli bättre att prata med varandra och få arbetsgruppen att fungera bättre. Många mår inte så bra och ibland beror det på arbetsplatsen och det är ett ansvar för arbetsgivaren att hitta lösningar på en väl fungerande arbetsplats. Det finns många tekniska utbildningar men många mjuka värden har stor betydelse.

Göran Davidsson, som föreläste vid kick-offen, säger att om ett företag vill ha effektivitet måste man få de anställda att må bra.

Ett företags värdegrundsarbete är ofta presenterat med många fina ord, men kan bli en pappertiger.

– Värdegrund är det vi tänker och gör utan att tänka oss för, säger han och lyfter frågan om hur man kommunicerar.

– Om vi inte pratar uppifrån och ner och inte i du-form, tror jag skulle förändra hela världen. Smaka på tanken att alla känner sig som vinnare.

Han vill inspirera fler att ta en ledarroll och göra förändringar tillsammans med andra för att må bra och bygga ett framgångsrikt arbetslag och helt enkelt känna att "här vill jag vara".

– Alla är ledare, vi leder varandra hela tiden, påminner han.