Ett nytt inpasseringssystem ska ge allmänheten möjlighet att besöka Eksjö stadsbibliotek även efter att biblioteket har stängt.

– Det är ett sätt att kunna använda biblioteket utöver ordinarie öppettider när inte personalen är på plats. Det möjliggör att folk kan gå dit på helger och kvällar. Hyran är en stor del av budgeten och därför är det roligt att kunna använda biblioteket så mycket som möjligt, säger bibliotekschef Axel Botero Fridholm.

Tiderna som diskuterats är klockan 07-22 plus helger. Besökarna ska kunna låna och lämna tillbaka böcker och media, låna datorer och kunna skriva ut.

– Man ska kunna göra mycket själv.

Finns det en risk?

– Det finns alltid en risk även när biblioteket är öppet. Vi har inte koll överallt. Men många bibliotek har infört det. Överlag har det fungerat bra, säger han och menar att det inte finns några planer att minska personalen.

Besökarna får ansöka om möjlighet till inpassering. Ett kontrakt skrivs med tydliga ramar.

Ett nytt inpasser- och larmsystem samt högtalaranläggning ska installeras på biblioteket.

– Vi måste kanske anpassa lokalerna också. Vi har inte gjort upphandlingar än men vi hoppas att få igång det till våren.

Satsningen görs möjlig genom 550 000 kronor som tilldelats av Kulturrådet.

Kan det bli aktuellt med liknande i Mariannelund?

– Det har funnits tankar på det men jag vågar inte svara på hur det blir i framtiden. Nu har vi fått pengar för Eksjö och vi får utvärdera det hur det fungerar, säger Botero Fridholm.