Kräver utbildning för att få plocka skräp

Det kan komma att plockas mindre skräp i Mariannelund i vår. Orsaken är en ny lag kring säkerhet som gör att samhällsföreningen som annars sköter skräpplockardagen i år valde att ställa in arrangemanget.

15 april 2019 20:34

En ny lagstiftning kring arbeten som utförs i anslutning till vägar påverkar hur städat det blir längs gator i Mariannelund i vår.

– För några år sedan skedde skräpplockning av föreningar längs Trafikverkets vägar. Nu har man höjt kraven för dessa evenemang för att det inte ska ske några olyckor, förklarar Eksjö Energis vd John Pettersson.

I Eksjö kommun sker vårstädning i Eksjö och i Mariannelund av föreningar på uppdrag av Eksjö Energi, medan bolaget sköter de andra orterna i kommunen. I led med regelverket krävs nu att alla som deltar i skräpplockning genomgår en utbildning, för att uppmärksammas på riskerna det kan innebära att arbeta utmed vägarna. Kravet gäller även på gång- och cykelvägar eftersom de passerar trafikerade vägar.

– De som medverkar måste ha deltagit i en webbaserad utbildning. Det här är väldigt bra i grund och botten, men det kan vara svårt för ideella föreningar, säger Pettersson.

Blåsorkestern i Eksjö har genomfört utbildningen medan en annan förening i Eksjö samt Mariannelundsbygdens samhällsförening tackade nej till att medverka i år. Gun Samuelsson, ordförande i samhällsföreningen, säger att man har deltagare från sex år och upp till pensionsåldern och att man inte riktigt vet hur utbildningen ska kunna genomföras.

– Vi har fått stoppa det i år då vi fick veta det lite för snabbt inpå. Vi får se om vi kan genomföra det nästa år istället, säger hon.

I stället blir det nu energibolagets personal som ska städa gator, samt gång- och cykelvägar i Mariannelund.

– Vi får ta det med egen personal i den takt vi hinner med. Men det är klart att det blir stor skillnad mot när en förening med mycket folk går ut och plockar.

Hur mycket skräp brukar samlas in i Mariannelund?

– Det vet jag inte men det är alltid mycket skräp, säger John Pettersson.

Enligt Gun Samuelsson brukar det landa på 10 till 20 fyllda sopsäckar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ivonne Svahn