Coronakrisen slår hårt mot regionens ekonomi

Covid-19 påverkar Region Kalmar läns ekonomi kraftigt. Minskade intäkter och ökade kostnader påverkar ekonomin varje månad som krisen pågår.

Region Kalmar läns ekonomi påverkas kraftigt av covid-19-pandemin.

Region Kalmar läns ekonomi påverkas kraftigt av covid-19-pandemin.

Foto: Montage: Charlotte Madestam/TT

Kalmar län2020-05-13 17:00

Skatteintäkterna beräknas bli 247 miljoner kronor lägre än budgeterat för 2020. Det framgår av den ekonomiska information som gavs på regionstyrelsen på onsdagen.

Men – ekonomin påverkas också kraftigt av minskade intäkter och ökade kostnader.

Enligt ett pressmeddelande från regionen rör det sig om minskade intäkter i kollektivtrafiken när färre åker buss. I en tid när all planerad verksamhet ligger nere minskar även intäkterna från folktandvården och man ser mindre vårdintäkter.

Bland de ökade kostnaderna märks sjukresor, förbrukningsmaterial, medicinsk utrustning och läkemedel. 

"En del av dessa kostnader är av engångskaraktär och därför är det svårt att summera och ge en samlad bild förnärvarande. Till detta kommer också ökande personalkostnader och andra merkostnader", skriver regionen i pressmeddelandet.

Även värdet för det pensionskapital, som KLP förvaltar, har påverkats av börsfallet i samband med covid-19. Värdet har sjunkit med 191 miljoner kronor hittills i år. Den 30 april var regionens andel värd drygt 1,9 miljoner kronor. 

Det finns dock en ljusglimt. Alla generella statsbidrag har ökats på i omgångar för att kompensera regioner och kommuner. För regionen innebär det 160 miljoner extra under 2020.

Regionen menar att effekterna på den svenska ekonomi är av samma storleksordning som under andra världskriget.

Vid regionstyrelsens junisammanträdet kommer en första årsprognos för ekonomin att redovisas.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!