Inga pengar för nytt signalsystem

Trafikverket har meddelat Region Kalmar län att det inte finns några pengar för ett nytt signalsystem till regionens tågbanor.

Nya tåg kan inte användas utan kostsam ombyggnad.

Nya tåg kan inte användas utan kostsam ombyggnad.

Foto: Ingrid Johansson-Hjortvid

Kalmar län2020-04-14 09:39

Det var P4 Kalmar först med att rapportera.

De nya tåg som regionen köper in för drygt två miljarder kronor måste i så fall byggas om, något som kommer att bli kostsamt. Tågen är anpassade för att ledas av det nya signalsystemet ERTMS, som håller på att integreras i Sverige och Europa.

Det nya signalsystemet ERTMS kommer först att installeras på stambanorna och enligt Trafikverket finns det alltså inga pengar för att prioritera Tjust- och Stångådalsbanorna i dagsläget. Det innebär att de nya tågen kommer att behöva byggas om för att även klara av banornas gamla signalsystem.

– Det här är i sig ingen nyhet, säger Angelica Katsanidou (S), ordförande för regionstyrelsen i Region Kalmar län.

– Men i förra veckan tog vi initiativ till ett möte för att försöka få dem att förstå vårt läge, lägga fram vår sak och beskriva hur viktiga de här två tågbanorna är för oss.

Tjustbanan och Stångådalsbanan finns i dagsläget inte med i den nationella plan som Trafikverket arbetar efter och som gäller fram till 2029. Men den omarbetas också vart fjärde år, berättar Lennart Kalander, avdelningschef för nationell planering på Trafikverket.

– Vi har tittat på olika scenarier för de två tågbanorna, allt från nedläggning och minsta möjliga upprustning för att det ska gå att köra tåg, till en total upprustning med snabbtåg, säger han.

– Det troliga är att det kommer att hamna någonstans däremellan, men det finns ingen tidsplan på när det kan komma att ske. Det har vi varit tydliga med i diskussioner med regionen.

Ändå har Region Kalmar län valt att köpa in tåg som alltså måste byggas om för att kunna köras här.

Tanken är att de ska tas i drift kring 2024.

Är det inte risk för att de blir stående i väntan på ett nytt signalsystem eller ombyggnad?

– Tågen som vi kommer få levererade kommer trafikera banorna, säger Angelica Katsanidou.

– Staten har inte beslutat om några nedläggningar av tågtrafiken här och då förutsätter vi att staten också tar sitt ansvar.

Från regionens håll säger hon att de fortsätter att arbeta för att synliggöra hur viktigt det är med tågen för hela länet.

– Jag förstår att det handlar om prioriteringar, men som län skulle vi vara isolerade utan tågtrafiken. Vi behöver tågen för arbetspendling och för studenter som vill kunna studera i Linköping eller Kalmar.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!