Tidig analys kan minska cancerfallen

Ett nytt vårdprogram har införts i Region Kalmar för att tidigare kunna upptäcka dem som riskerar att utveckla livmoderhalscancer.

Även den som är vaccinerad mot HPV bör delta i cellprovskontrollerna eftersom vaccinet endast skyddar mot de allra vanligaste HPV-typerna.

Även den som är vaccinerad mot HPV bör delta i cellprovskontrollerna eftersom vaccinet endast skyddar mot de allra vanligaste HPV-typerna.

Foto: Andreas Åsenheim

Kalmar län2019-08-23 10:00

Programmet som startade i veckan innebär att analys för humant papillomvirus (HPV) genomförs för flera åldersgrupper i stället för att, som tidigare, enbart leta efter cellförändringar.

Eftersom infektionen med HPV kommer innan cellförändringarna ger detta en möjlighet till tidigare upptäckt och tidigare åtgärder.

Det är Socialstyrelsens nya rekommendationer om HPV-diagnostik som nu tillämpas i länet.

– Beräkningar på nationell nivå talar om att antalet kvinnor som riskerar att drabbas av livmoderhalscancer kan minska med 10-20 procent jämfört med i dag. Så det här är en viktig förändring, säger Karin Dahl, specialistläkare vid kvinnokliniken på Länssjukhuset i Kalmar.

Införandet av HPV-analyser är den största förändringen i screeningverksamheten sedan kvinnor i Sverige regelbundet började kallas till cellprovtagning på 1960-talet. Provtagningen kommer att ske på samma sätt som tidigare. Men logistiken, analyserna, it-stödet och handläggningen av kvinnor med avvikande provsvar förändras.

– Alla kvinnor kallas till cellprovtagning från 23 års ålder. Ett sista screeningprov tas mellan 63 och 70 års ålder. Så antalet prover vi hanterar är stort. Att förändra analyser och logistik på ett smidigt sätt har därför krävt mycket förberedelsearbete, säger Annika Carlsson Wistedt, överläkare vid klinisk mikrobiologi på Länssjukhuset i Kalmar i ett pressmeddelande från Region Kalmar.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!