Kina: "Studenter" från läger gladare i dag

Mellan en och två miljoner människor har tagits in i Kinas så kallade omskolningsläger i Xinjiang.

Varenda en "tar examen" och går vidare till ett bättre liv, enligt regionens högste befattningshavare, som avfärdar omvärldens kritik.

9 december 2019 14:31

Merparten av personerna som placerats i de många, stora och fängelselika lägren i nordvästra Kina är muslimska uigurer.

Kina förnekade till en början att lägren existerade. Nu vidhåller myndigheterna att det är fredliga omskolnings- och yrkesläger som förebygger terrorism.

Eleverna har. . . med myndigheternas hjälp uppnått fast anställning och förbättrat sin livskvalitet, säger Shohrat Zakir, som är ordförande i regionstyret, motsvarande ungefär en guvernör, vid en presskonferens.

Alla intagna har slutfört sina kurser, som han uttrycker det.

Zakir slår också tillbaka mot USA:s kritik och reaktioner och gör gällande att "alla folkgrupper i Xinjiang" kraftigt fördömer och motsätter sig det. Vid presskonferensen delade tjänstemän ut en dokumentär som Kinas stats-tv tagit fram, som ger en bild av terrorism i regionen.

Läckta myndighetsdokument har visat hur intagna utsätts för tvång och blir inlåsta, medan tidigare intagna vittnat om misshandel och tortyrliknande behandling. Andra dokument visar hur Kinas president Xi Jinping i tal uppmanat tjänstemän att "inte visa någon nåd mot extremister".

Det fåtal oberoende reportrar som fått göra lägerbesök har varit strängt bevakade av tjänstemän och vakter och bland annat fått se grupper av intagna utföra välkoreograferade dansarrangemang, med sång på mandarin, i klassrum.

Fakta: Xinjiang och separatismen

Den autonoma regionen Xinjiang ligger i Kinas nordvästligaste hörn. Med en yta mer än tre gånger så stor som Sveriges utgör regionen en sjättedel av Kina. Över 90 procent av området består av berg, öknar och svårforcerad terräng.

Av Xinjiangs omkring 21 miljoner invånare (folkräkning 2010) tillhör de flesta turkisktalande, muslimska folkgrupper, varav uigurerna – ett av Kinas 55 officiellt erkända minoritetsfolk – är den största med 8–10 miljoner. Den kinesiska invandringen har varit kraftig de senaste årtiondena och drygt 40 procent uppskattas vara han-kineser.

I kinesisk historieskrivning har Xinjiang alltid varit en del av Kina, men graden av inflytande har varierat. Uigurerna har ofta känt en större etnisk och kulturell samhörighet med sina centralasiatiska grannar och strävat efter oberoende.

På senare år har separatiststrävandena i regionen märkts genom flera attentat och kommunistregimens kraftfulla reaktioner. I mars 2014 gick en grupp män och kvinnor till attack med knivar på en tågstation och dödade 31 personer. Gärningspersonerna pekades av Kinas statliga tv ut som separatistiska terrorister från Xinjiang.

Källa: Landguiden (Utrikespolitiska institutet), Reuters

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT-AFP-Reuters