"Märklig känsla att inte bli betraktad som en tillgång"

Martin Lissnils fick inte plats i kyrkorådet – trots att han fick flest röster av alla kandidater. "Att inte bli vidtalad är i mitt tycke ett märkligt agerande liksom att ta lite för lätt på demokratin", säger han.

"Jag känner inte till något annat demokratiskt sammanhang där man helt går förbi den som fått flest röster. När jag talat med förtroendevalda i andra pastorat, häpnar de över hur det kan ha fått gå till på detta vis", säger Martin Lissnils.

"Jag känner inte till något annat demokratiskt sammanhang där man helt går förbi den som fått flest röster. När jag talat med förtroendevalda i andra pastorat, häpnar de över hur det kan ha fått gå till på detta vis", säger Martin Lissnils.

Foto: Privat

Kinda kommun2023-02-24 14:00

I en tidigare artikel har vi sökt svaren på varför Lissnils inte fick plats i kyrkorådet.

Att Lissnils blev utan plats i kyrkorådet ska inte, enligt kyrkofullmäktiges ordförande Christer Segerstéen och dåvarande valberednings ordförande Marita Wolf, ha berott på att han tjänstegjorde vid Kinda pastorat. 

Det stämmer inte, menar Martin Lissnils.

– Jag ställde frågan till Marita Wolf på fullmäktige hur man förhållit sig till valresultatet och fick svaret att det skulle vara ett hinder i händelse av en framtida sammanläggning. Jag har jättesvårt att tro att hon har glömt hur hon svarade.

– Det är en konstig sak att ta hänsyn till – hypotetiska framtida situationer – när man går förbi en människa. Det blev ännu märkligare när processen sedan satte fart. Det ligger inte i en valberednings uppdrag att ha vetskap om detta eller att använda det som grund för sitt förslag.

undefined
"Jag känner inte till något annat demokratiskt sammanhang där man helt går förbi den som fått flest röster. När jag talat med förtroendevalda i andra pastorat, häpnar de över hur det kan ha fått gå till på detta vis", säger Martin Lissnils.

Han fortsätter:

– Innan fullmäktige sammanträdde för att ställning till valberedningens förslag ringde jag till Marita Wolf och sa att jag på mötet skulle ställa frågor kring hur valberedningen agerade eftersom jag inte hade blivit tillfrågad. Jag fick jag bara allmänna svar tills jag ställde den direkta frågan om hur de har förhållit sig kring valresultatet.

Samtidigt, påpekar han, har det här gått enligt praxis.

– Det är efter den demokratiska ordningen. Men det är också sant att det ligger ganska långt ifrån gängse bruk och en god demokratisk anda. I min värld är inte det här ett giltigt skäl.

På vilket sätt ligger det långt ifrån en demokratisk anda?

– Jag känner inte till något annat demokratiskt sammanhang där man helt går förbi den som fått flest röster. När jag talar med förtroendevalda i andra pastorat, häpnar de över hur det kan ha fått gå till på detta vis. Även andra ledamöter i Rimforsa har uttryckt att de tog för givet att jag avsagt mig uppdrag, i och med att mitt namn inte fanns med i valberedningens förslag. De blev genuint förvånade när jag påtalade att jag inte ens blivit kontaktad. 

undefined
I kyrkovalet 2021 kryssade 69 personer för Martin Lissnils namn på den enda nomineringslista som fanns i Rimforsa församling. Christer Segerstéen, kyrkofullmäktiges ordförande, fick 31 röster.

Han är medveten om att det inte är valberedningens skyldighet att redogöra för honom hur de har resonerat.

– Det skulle ha vara skönt att ha något att svara de församlingsbor som har hört av sig längs vägen och undrat vad som hände. Skulle det skäl som angavs, men nu förnekas, varit en faktor hade jag önskat att vi hade pratat om det. Jag ville vara en god kraft för Rimforsa församling. Och jag ville lära mig mer av arbetet. Det är en märklig känsla att inte bli bemött som en tillgång.

I april börjar han en ny tjänst vid Linköpings domkyrkopastorat. Och han sitter kvar i fullmäktige.

– Jag upplever att jag har ett förtroende bland flera ledamöter och då vill jag fortsätta vara med.

När vi ber Wolf och Segerstéen bemöta Martin Lissnils synpunkter får vi följande svar:

"Jag menar att jag utifrån valberedningens uppgift och det perspektivet har svarat på de frågor som ställts, på bästa rimliga sätt, både vid fullmäktiges möten och nu vid intervjun med ÖC (Östgöta Correspondeten) och med det förra anser jag ärendet behandlat", skriver Marita Wolf i ett sms.

Christer Segerstéen meddelar via sms att han inte har några ytterligare kommentarer.

– Jag är mycket mån och noggrann om att sånt som jag inte har med att göra – det kommenterar jag inte, säger han i föregående artikel.

Detta har hänt

I kyrkovalet 2021 fick Martin Lissnils störst stöd av alla kandidater på Rimforsa församlings enda nomineringslista.

Med 69 röster kunde han, med bred marginal, ta steget in i församlingens högsta beslutande organ – kyrkofullmäktige.

Där tog det stopp. Några vidare uppdrag fick inte Martin Lissnils.

I en tidigare artikel sökte vi svaren på varför han blev utan plats i kyrkorådet.

I april börjar han en ny tjänst vid Linköpings domkyrkopastorat. Och han sitter kvar i fullmäktige.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!