"Alla brukare kommer att få exakt samma mat"

När den politiska organisationen sätts under press får politikerna inte ge vika. Det menar moderaterna i Kinda som är kritiska till hur protesterna i Horn har hanterats.

Moderaterna i Kinda, med Thomas Fransson och Christer Segerstéen, vill se att Kindas politiker vågar stå upp och ta ett större ansvar för beslut som fattats.

Moderaterna i Kinda, med Thomas Fransson och Christer Segerstéen, vill se att Kindas politiker vågar stå upp och ta ett större ansvar för beslut som fattats.

Foto: Dennis Petersson

Kinda kommun2019-10-20 07:00

– Jag tycker att politiken måste ta ansvar för de beslut som fattats, och det gäller alla partier. Gör man inte det och istället svävar på molnen skapar man en misstro mot den egna organisationen, dömer ut tjänstemännens jobb och ger hopp till de människor som protesterat, konstaterar Thomas Fransson (M), ordinarie ledamot i samhällsbyggnadsnämnden (sbn). 

Tillsammans med oppositionsrådet och partikollegan Christer Segerstéen har han under de senaste veckorna legat lågt i samband med debatten om nedläggningen av tillagningsköket i Horn. Nu kliver de fram som parti och säger sitt i frågan. 

– Vår inställning är tydlig. Den här processen har vi gått igenom och i den här frågan har det varit full enighet hela vägen, och även om du bara är ersättare i en nämnd har du möjlighet att göra en protokollsanteckning om det är något du inte tycker om. Vi står fast vid beslutet av den enkla anledningen att man måste se till helheten, förklarar Segerstéen. 

Genom att inte tillsätta två vakanser sparas 1.8 tjänst och därmed också 950 000 kronor om året. Enligt Moderaterna kommer inte nedläggningen av tillagningsköket på Stångågården att påverka de enskilda brukarna. 

Går det att säga helt säkert?

– Ja, alla brukare kommer att få exakt samma mat som de får i dag. Vid mer än hälften av dagarna kommer maten redan från Kisa och kantinen kommer att stå där den ska stå och var tillagningen sker är egentligen ointressant ur det perspektivet. Det är ingen försämrad service, punkt slut, konstaterar Fransson och Segerstéen fortsätter: 

– Tittar man på den service som vi tillhandahåller är den lika oavsett var du bor. Det finns allt från förskola och skola till hemtjänst och hemsjukvård. Det är ingen kommundel som har glömts bort. 

När vi når kommunstyrelsens ordförande Conny Forsberg (S) vill han inte kommentera moderaternas utspel men menar att politikerna alltid måste vara lyhörda gentemot medborgarna. 

– När vi diskuterar eventuella omtag handlar det om att analysera om det behövs ett omtag och om det är något vi har missat. Har vi inte det så står ju beslutet givetvis fast, men för mig är det helt naturligt att kunna vara lyhörd, konstaterar han och avslutar: 

– Sedan borde vi kanske i ärlighetens namn ha fört en dialog med medborgarna först, och sedan gått till beslut. Då kanske det inte hade blivit på det här sättet.

"För mig är det helt naturligt att kunna vara lyhörd", säger kommunstyrelsens ordförande Conny Forsberg (S) som inte vill kommentera moderaternas utspel.
"För mig är det helt naturligt att kunna vara lyhörd", säger kommunstyrelsens ordförande Conny Forsberg (S) som inte vill kommentera moderaternas utspel.
Karta: Stångågården
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!