Beskedet: Det händer med den omtvistade flyttrockaden

Nej, Kinda lärcentrum kommer inte att flytta till Kindagård. Efter ett omtag i frågan gällande den omfattande flyttrockaden i Kisa förbereds nu ett nytt förslag för politiskt beslut.

Nu tyder allt på att den tänkta flyttrockaden i Kisa inte blir av. Istället ska hyresavtalet med fastighetsbolaget Regenten förlängas vid halvårsskiftet.

Nu tyder allt på att den tänkta flyttrockaden i Kisa inte blir av. Istället ska hyresavtalet med fastighetsbolaget Regenten förlängas vid halvårsskiftet.

Foto: Dennis Petersson/bildmontage

Kinda kommun2020-05-09 18:00

– Vi kommer att föreslå ett alternativ som innebär att vi förlänger hyreskontraktet med fastighetsbolaget Regenten, utökar lokalerna vid Kinda lärcentrum och flyttar bildningsnämndens verksamheter från Stjärnebo till Storgatan, meddelar kommunalrådet Conny Forsberg (S).

Turerna kring kommunens lokaler i Kisa har varit många sedan hösten 2019. Då presenterade den politiska ledningen en flyttrockad som i korta drag skulle innebära att Kinda lärcentrum flyttar till Kindagård medan hemsjukvården och hemtjänsten förpassas till Stjärnebo. Stiftelsen Kindahus och fastighetsbolaget Regenten ställde sig kritiska till förslaget vilket gjorde att kommunfullmäktige (kf) återremitterade ärendet. Det hela slutade med att den dåvarande kommunchefen Mattias Nilsson fick uppdraget att göra ett omtag i frågan.

undefined
Som tillförordnad kommunchef fick Mattias Nilsson uppdraget att göra ett omtag gällande flyttrockaden. Nu har han presenterat ett nytt förslag för politiken.

– Ett ärende tar fler turer då det är många spelare inblandade, så är det, och jag fick uppdraget att förhandla och reda ut de detaljer som behövdes. Nu ser jag det som positivt att vi kommer vidare i frågan, framförallt för bildningsnämndens del då de behöver veta hur deras verksamheter ska organiseras, berättar Nilsson.

Under förhandlingarna diskuterades också kommunens möjlighet att, med hemsjukvården och hemtjänsten, lämna de nuvarande lokalerna på Kindagård trots att hyresavtalet sträcker sig över sju år till.

– Kommunen ville flytta ut rätt så omgående och ge oss möjligheten att göra om verksamhetslokalerna till lägenheter. I nuläget är det ingen bra lösning för oss och vi ser inte att efterfrågan finns i Kisa, förklarar styrelseordföranden Rosmarie Nelson (C).

undefined
Fastighetsbolaget Regenten och vd:n Jan-Olof Andersson är nöjda över att hyresavtalet kan komma att förlängas. I sitt förslag till hyra erbjuder de sig att bekostas de lokalanpassningar som krävs.

Så här säger Regentens vd Jan-Olof Andersson om kommunens nya inriktning i ärendet:

– Det är glädjande. Vi ser positivt på den process som pågått sedan det fjärde kvartalet förra året. Nu har vi lämnat ett anbud på en fortsatt hyra av lokalerna där vi lovar att genomföra och bekosta lokalanpassningen som krävs.

Vid ks-sammanträdet den 1:e juni ska förslaget klubbas igenom, sedan väntar slutgiltigt beslut i fullmäktige.

– Det här ger ingen ekonomisk vinst på kort sikt men däremot tror jag att vi kommer att få effektivare verksamheter, konstaterar Forsberg och avslutar:

– Vi hade ju hoppats på en annan lösning, det ska jag inte sticka under stolen med, men nu får vi tid på oss att fundera över hur vi ska hantera de övriga verksamheterna.

undefined
"Hade hoppats på en annan lösning", konstaterar kommunalrådet Conny Forsberg (S) som ändå ser det som positivt att kommunen kommer vidare i frågan.
Att Kinda lärcentrum skulle flytta till Kindagård var en lösning som Kindahus och styrelseordföranden Rosmarie Nelson (C) förkastade.
Att Kinda lärcentrum skulle flytta till Kindagård var en lösning som Kindahus och styrelseordföranden Rosmarie Nelson (C) förkastade.
Karta: Kinda Lärcentrum
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!