Här är kommunens budget för det kommande året

Det blir inget större plus på kontot nästa år för Kinda kommun. Det är i varje fall vad styret nu presenterar i sin budget för 2024.

Christer Segerstéen (M), Lena Käcker Johansson (KD) och Conny Forsberg (S) presenterade under måndagen majoritetens förslag till budget för år 2024.

Christer Segerstéen (M), Lena Käcker Johansson (KD) och Conny Forsberg (S) presenterade under måndagen majoritetens förslag till budget för år 2024.

Foto: Jan Novotny

Kinda kommun2023-08-28 18:00

Den nya majoriteten med S, M och KD hann enligt egen utsago inte ta fram en gemensam budget för 2023 efter valet. Kinda kommun har därför under innevarande år styrts av den budget som den förra majoriteten, bestående av M, C och L, tagit fram

Men budgeten för 2024 som styret nu presenterat har de tagit fram tillsammans. I den väljer de att åsidosätta målet om tre procents överskott, motsvarande drygt 20 miljoner kronor, år 2024. Istället räknar styret med ett mer blygsamt resultat på knappt 4,5 miljoner. På så sätt vill de se till att verksamheter inom vård, omsorg, skola och myndighetsutövning kan fortsätta utan störningar.

– Vi gör bedömningen att vi ser viss återhämtning under andra halvan av 2024, och det är därför vi tar beslutet att ta en nollbudget,  säger Christer Segerstéen (M), kommunstyrelsens ordförande.

– Vi gör inga neddragningar på våra kärnverksamheter.

Conny Forsberg (S) tillägger:

– För att inte tala om att vi fortsätter med våra framåtsyftande investeringar.

Det handlar om den nya räddningsstationen i Kisa, den nya skolan i Rimforsa, och Tornhagens förskola i Kisa, där arbetet flyter på enligt plan. Däremot skjuts rivningen av den gamla räddningsstationen i Kisa och den röda längan på nuvarande Rimforsa skola på framtiden.

– Sen ska vi fortsätta satsa på Sjöriket Kinda såklart, säger Forsberg och nämner den nya dag med aktiviteter som lanserades i år för att locka folk till Kinda.

Total budgetram är 740 miljoner kronor. I september röstar kommunfullmäktige om budgeten.

I en tidigare version av texten förekom en felaktig uppgift om vilken byggnad tillhörande Rimforsa skola som kommunen ska vänta med att riva.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!