De skapar mötesplats för Kindas unga

På lördag anordnar Svenska kyrkan ett ungdomscafé för ungdomar över 15 år. I och med detta vill de skapa en ny mötesplats.

På lördag välkomnar de ungdomarna in till Församlingsgården i Kisa.

På lördag välkomnar de ungdomarna in till Församlingsgården i Kisa.

Foto: Max Elofsson

Kinda kommun2019-11-21 15:00

– Vi ser det som en stöttning för samhället, säger Jörgen Sundeborn, kyrkoherde inom Svenska kyrkan.

Nu väljer Svenska kyrkan i Kisa att arrangera ett evenemang som de kallar för Ungdomscafé dit de vill att ungdomarna ska komma för att skapa en dialog mellan dem och vuxna.

Tanken är att detta ungdomscafé inte ska bli en engångsföreteelse, utan att det med jämna mellanrum ska återkomma, och då vill arrangörerna veta vad ungdomarna vill göra på sin fritid.

– Som vi har tänkt det blir det här en miljö där vi kan skapa någonting meningsfullt för ungdomarna att syssla med under en helgkväll. Vi tror att det kan vara ett bra sätt att möta ungdomarna, säger Jörgen Sundeborn.

Det här planerade tillfället som sker på lördag blir en första träff för att samla in intryck och åsikter. Därmed hoppas arrangörerna att kunna besvara ungdomarnas viljor i den mån det är möjligt.

Evenemanget är ett samarbete mellan Svenska kyrkan, polisen och Länsförsäkringar bland annat. Även Värgårdsskolan kommer att vara med och stötta upp med personal.

– Vi vill att de ska känna delaktighet. Efter klockan tio om kvällarna har de ingenting att göra i Kinda, därför vill vi skapa en mötesplats för dem, säger Kacka Hidsjö som är en av initiativtagarna.

Även Jörgen Sundeborn har varit med och sett till att det här första tillfället blir av och hoppas att det kan leda till något mer.

På lördag kommer både Jörgen Sundeborn och Kacka Hidsjö att finnas på plats.

Kacka Hidsjö och Jörgen Sundeborn hoppas att det inte blir en engångsföreteelse, utan vill att det ska bli ett regelbundet återkommande evenemang.
Kacka Hidsjö och Jörgen Sundeborn hoppas att det inte blir en engångsföreteelse, utan vill att det ska bli ett regelbundet återkommande evenemang.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!