"Kinda är en väldigt artrik trakt"

Har ni någon gång sett en spindelörtskinnbagge eller smalsprötad bastardsvärmare? Om man bor i Kinda kommun finns det en chans att se dem.

Grön mosaikslända är en landskapstrollslända. Den är särskilt skyddad av EU och hotad i Mellaneuropa. Den gillar vattenväxten vattenaloe. Den finns i Mjölsjön och Ören i Kisa och Svalsjö.

Grön mosaikslända är en landskapstrollslända. Den är särskilt skyddad av EU och hotad i Mellaneuropa. Den gillar vattenväxten vattenaloe. Den finns i Mjölsjön och Ören i Kisa och Svalsjö.

Foto: Tommy Karlsson

Kinda kommun2023-07-01 05:00

– Kinda är en väldigt artrik trakt.

Det säger biologen Tommy Karlsson som jobbar på Länsstyrelsen i Östergötland. 

Han berättar om fem insekter där Kinda kommun utgör ett viktigt område. Det är spindelörtskinnbagge, silvergökbi, grön mosaiksklända, smalsprötad bastardsvärmare och gullvivefjäril bland annat. Alla insekter förutom grön mosaikslända är rödlistade i Sverige.

Varför trivs de så bra just i Kinda med omnejd?

– I Kinda och Ydre finns det kvar av det gamla odlingslandskapet, det småskaliga. Det finns mycket äng och betesmarker. Det finns många olika skiftande markförhållande. Naturen ger goda förutsättningar.

Hur hittar man dessa insekter?

– Alla har specifika krav på sin livsmiljö, en del behöver en speciell växt för att leva. Man ska kolla vart växten eller marken som insekterna gillar. Det gäller att luska ut det.

Trots att insekterna är väldigt sällsynta har Tommy Karlsson sett alla.

– Det är väldigt olika hur lätta de är att hitta. För silvergökbiet krävs det specialkompetens för att upptäcka det och förstå vad det är. Smalsprötad bastardsvärmare är lättare att se då de ofta sitter stilla på blommor och är lätta att känna igen.

Om man hittar något av dessa kryp kan man rapportera in dem på en hemsida som heter Artportalen. Det är en sida som är tillgänglig för allmänheten, länsstyrelsen, kommuner och forskare.

– Man sätter en punkt på en karta var man hittade den och man får gärna ta en bild som bevis. Då är allt samlat på samma ställe. 

Fjärilarven lever av gullviva. I Kinda har de hittats på bland annat Misterfalls askäng.
Fjärilarven lever av gullviva. I Kinda har de hittats på bland annat Misterfalls askäng.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!