De vill köpa Folkets Park och bygga bostäder

Kan Kinda kommun komma att köpa anrika Folkets Park i Kisa? Den intentionen presenterar i varje fall Kindamoderaterna (M) i sitt stundande budgetförslag.

Kindamoderaterna, med bland andra Thomas Fransson och Christer Segerstéen, kommer att presentera en rad satsningar i sitt budgetförslag. "Det är brist på tätortsnära mark i hela kommunen", menar de.

Kindamoderaterna, med bland andra Thomas Fransson och Christer Segerstéen, kommer att presentera en rad satsningar i sitt budgetförslag. "Det är brist på tätortsnära mark i hela kommunen", menar de.

Foto: Dennis Petersson

Kinda kommun2020-09-04 16:00

– Fastigheten ligger inne i samhället, kommunen äger mark runt om och det finns en förberedd väg till området. Det råder brist på tätortsnära mark i hela Kinda och parken kanske kan bli ett framtida bostadsområde, konstaterar partiets företrädare Christer Segerstéen och Thomas Fransson.

Budgettider innebär inte bara siffror, prognoser och beräkningar utan också en rad konkreta satsningar från de olika partiernas håll. Vid ett möte under veckan fattade Moderaterna beslut om något av en markrockad som de ämnar inkludera i sin budget för 2021. Satsningen, som innefattar både köp och försäljning, grundar sig i en växande befolkning.

– Kommunen har glädjande nog vuxit med 40 personer hittills i år och om man kollar närmare på siffrorna ser man att den norra kommundelen har ökat med 56 personer, varav Rimforsa landsbygd står för 40 av dem. Det som är tråkigt i sammanhanget är att Horn minskar med 27 personer, berättar Segerstéen och fortsätter:

– När vi nu har lyckats att skapa en tillväxt i norra Kinda är det viktigt att se till att även resten av kommunen växer. Därför har vi i partiet på allvar funderat över vad kommunen konkret kan göra.

Moderaternas slutsats är att kommunen borde sälja en skogsfastighet i Idhult utanför Björkfors men också ett markområde strax intill Hägerstad kyrka. Här är fem tomter sedan tidigare detaljplanerade och partiet har en förhoppning om att det finns intressenter som vill exploatera området. För de inkomster som försäljningarna skulle inbringa föreslår partiet att kommunen köper Kisaparken - men också färdigställer alla de kommunala villatomterna i Horn.

Men skog är väl en säkerhet för kommunen, jämfört med tomter?

– Med tanke på den situation som Horn befinner sig i vill vi göra något konkret och ta den kostnaden. Samtidigt skapar det förutsättning för inflyttning vilket gör att vi kommer i fas med vår marknadsföringssatsning, alltså "Linköpings gröna granne" och "sjöriket Kinda". Därför vill vi att tomterna görs byggklara.

Koalitionens Lars Karlsson (L) är tveksam till Moderaternas förslag att sälja "Idhultsfastigheten". Däremot tycker han att köpet av Kisaparken låter som en spännande idé.

– Vi har diskuterat den här skogsfastigheten flera gånger och den har en stor värdestigning. Egentligen tycker jag att vi lika gärna kan låna de här pengarna om det är investeringar vi vill göra.

Moderaterna i Kinda föreslår att kommunen köper Kisaparken, eventuellt för ett framtida bostadsområde.
Moderaterna i Kinda föreslår att kommunen köper Kisaparken, eventuellt för ett framtida bostadsområde.
Karta: Kisaparken
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!