Det är bästa turistmånaden i Kinda

Turismansvarig i Kinda är Ann-Louise Södersten och hon ser positivt på utvecklingen som var under sommaren.
Turismansvarig i Kinda är Ann-Louise Södersten och hon ser positivt på utvecklingen som var under sommaren.

Nu har statistik över antalet gästnätter i Kinda över sommaren släppts. Juli är den månad då turismen har ökat mest i Kinda.

Kinda kommun 24 oktober 2019 05:00

Sommarturismen i Kinda pekar uppåt sett till statistiken som redovisar hur många gästnätter som har spenderats i Kinda. Statistiken över sommarmånaderna juni, juli och augusti har precis släppts och visar på en ökande turism.

Under juni har det rapporterats in 5 459 gästnätter, vilket är en ökning med 816 stycken jämfört med samma månad förra året. Av dem är det 19 procent som är utländska gäster och där ser vi att turister från Litauen och Polen har ökat mest.

I juli ser vi den allra största ökningen jämfört med samma månad förra året. Då har det rapporterats in 16 252 gästnätter, vilket är 3 434 fler än för juli 2018.

– Det är en ordentlig ökning som vi tycker är bra. Under juli månad arrangerades Amerikaveckan och det kan ha spelat roll för den här ökningen, säger Ann-Louise Södersten, turismansvarig i Kinda.

Under juli månad var 4 762 av de 16 252 gästnätter bokade av utländska turister, vilket är betydligt fler än både juni och augusti i år. Antalet amerikanska gäster ökade också ordentligt och där antas Amerikaveckan vara en bidragande faktor.

Augusti är den enda månaden som visar på en minskning jämfört med förra året. Då har det rapporterats in 8 097 gästnätter, vilket är en minskning med 131 stycken jämfört med augusti 2018. 

– Framför allt har det minskat i antalet holländska gäster. Vi vet inte vad det beror på, men totalt sett är vi nöjda med siffrorna så här långt, nu hoppas vi på en fantastisk vintersäsong, säger Ann-Louise Södersten.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa