Kommunen får bakläxa efter granskning av äldreomsorgen

Kinda kommun har till den 15 mars 2024 på sig att inkomma med de uppgifter som Ivo begärt i sitt senaste beslut.
Kinda kommun har till den 15 mars 2024 på sig att inkomma med de uppgifter som Ivo begärt i sitt senaste beslut.

I våras kom Inspektionen för vård och omsorgs (Ivo) granskning av äldreomsorgen i Kinda kommun, där flera brister påvisades. Kommunen redovisade då sina åtgärder, men det var inte tillräckligt, menar nu Ivo.

Kinda kommun 29 augusti 2023 14:00

Bristande kompetens, otillräckliga kunskaper i svenska språket, och utdelning av läkemedel som inte skett på ett patientsäkert sätt. Det var några av de punkter som Ivo lyfte i sin granskning av Kinda kommuns äldreboenden i våras.

Svaret från vård- och omsorgsförvaltningen i Kinda var då bland annat att man skulle erbjuda personal formell undersköterskeutbildning och möjlighet till språkstudier. Ett nytt system för att skicka ut påminnelser om läkemedel inte delats ut som det ska infördes också.

Men förvaltningens svar var inte komplett, menar Ivo, som nu begär att Kinda kommun ska redovisa "hur och när" utvalda åtgärder ska följas upp. Man vill också att kommunen ska visa vilka effekter redan vidtagna åtgärder fått. Biträdande vård- och omsorgschef i Kinda Eva Hulth tar det hela med ro.

– Jag var rätt så nöjd med svaret, att man ändå sett att vi jobbar aktivt med att hitta åtgärder och snabbt kommit fram med vissa åtgärder som vi själva märker ändå har slagit väldigt väl ut.

Hon menar att det är naturligt att kommunen först redovisat vad man ska göra, och nu i nästa steg vilka effekter det fått. Däremot medger hon att de kunnat vara mer konkreta med hur detta ska göras.

– Det vi kanske missade var att vi skulle ha skrivit: "det ska redovisas genom att..." och nämnt konkreta uppföljningar som vi redan genomför regelbundet.

Förvaltningen har till den 15 mars 2024 på sig att komplettera sitt svar till Ivo.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa