Färdtjänsttaxan höjs – med nästan 100 procent

Från kommande årsskiftet blir det dubbelt så dyrt att åka färdtjänst i Kinda kommun. Priset på resor höjs från 26 till 50 kronor – en höjning på nästan 100 procent.

På kommunfullmäktige beslutades att höja färdtjänsttaxan från 26 till 50 kronor.

På kommunfullmäktige beslutades att höja färdtjänsttaxan från 26 till 50 kronor.

Foto: Sofia Wiman

Kinda kommun2023-11-29 15:20

På kommunfullmäktige den 20 november klubbades kommunens taxor och avgifter igenom. En nyhet är att färdtjänsttaxan höjs från 26 kronor till nästan det dubbla. Från och med 1 januari 2024 kommer det att kosta 50 kronor vart man än ska inom kommungränsen. 

undefined
"Oavsett var man bor så ska man få samma taxa", sa kommunstyrelsens ordförande Christer Segerstéen (M) om att kommunen nu höjer färdtjänsttaxorna.

– Den diskussionen vi hade i kommunstyrelsen landade i att vi var överens om att vi skulle ha en gemensam taxa oavsett var man bor i kommunen, sa kommunstyrelsens ordförande Christer Segerstéen (M). 

– Det viktiga var att oavsett var man bor så ska man få samma taxa. Vi gjorde den bedömningen att med den här prisnivån, jämfört om man åker med Östgötatrafiken, så är det ändå ganska lågt, fortsatte han. 

undefined
Maj-Viol Thostrup (V) applåderade rättvisetänket, men ifrågasatte höjningen från 26 till 50 kronor.

Maj-Viol Thostrup (V) tyckte att det var bra att det var lika för alla och yrkade därmed bifall. 

– Däremot förstår jag inte hur man har fått den här avgiften till 50 kronor. Förut låg den på 26, det är en ganska kraftig höjning. Kan man få en förklaring på detta, frågade hon i fullmäktige.

undefined
"Mellanskillnadsersättningen för de som reser med sjukresa och har färdtjänsttillstånd endast avser sjukresor inom kommunen. Kommunen ersätter regionen med mellanskillnaden mellan färdtjänstens avgift och ordinarie sjukreseavgift. Regionens avgift för sjukresa är t o m årsskiftet 80 kronor och därefter 120 kronor vilket innebär att kommunens kostnader ökar trots höjningen av taxan för färdtjänst" skriver kommunsekreterare Johan Sandell i ett mail.

– Anledningen till nivån är att man har räknat på ungefär hur många resor som sker av respektive typ, svarade kommunsekreterare Johan Sandell. 

Kinda kommuns nya färdtjänsttaxa bygger på den höjning som Region Östergötland från årsskiftet kommer att ta ut för färdtjänst. I ett tidigare beslut har fullmäktige tagit ett beslut om att Kinda kommuns taxa ska vara kostnadsneutral och följa regionens taxa.  

Regionen har höjt taxorna till 40 kronor för resor upp till 25 kilometer och 60 kronor för resor över 25 kilometer från och med den 1 januari 2024. 

Därför, menar Johan Sandell, blev den nya taxan framräknad till 50 kronor. 

– Vi ska följa regionens taxa i grunden, säger han.

Den som åker inom kommunen och har färdtjänst betalar inte taxan för sjukresor, utan istället taxan för färdtjänst. 

undefined
Christian Nordin Olsson (SD) tyckte att beslutsprocessen var märklig.

Christian Nordin Olsson (SD) tyckte att det var märkligt att fullmäktige skulle behöva ta ett enhälligt beslut om att taxan skulle vara fortsatt enhetlig. 

– Jag tycker att har fullmäktige tagit ett beslut om att den här taxan ska vara enhetlig så är det som ska ligga till grunden när en förvaltning ska jobba med revidering av taxorna. Det är en rimlig förutsättning. Vi ska inte behöva ta enhälliga beslut om samma saker varje år, säger han. 

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!