Fler vill driva företag i Kinda

För första gången sedan 1996 har över 100 verksamheter startats i Kinda under ett och samma år. "Vi har märkt en positiv trend", konstaterar växtkraftmotorn Andreea Bernicu.

Växtkraftmotorn Andreea Bernicu och Nyföretagarcentrums Eva Torell har sett över 100 nya verksamheter etableras i Kinda i år.

Växtkraftmotorn Andreea Bernicu och Nyföretagarcentrums Eva Torell har sett över 100 nya verksamheter etableras i Kinda i år.

Foto: Dennis Petersson

Kinda kommun2019-12-13 06:00

När Växtkraft Kinda och Nyföretagarcentrum snart summerar året för det lokala näringslivet lär det vara med positiva tongångar. Under hela 2018 startades 67 olika verksamheter, varav 23 enskilda firmor och 15 aktiebolag. Bara för årets tio första månader är samma siffra 101 stycken, varav 41 enskilda firmor och 20 aktiebolag. Resten utgörs av bland annat handelsbolag och vägsamfälligheter.

– Det startas inte bara nya företag i Kinda utan vi kan se att våra befintliga företag växer och utvecklas och det skapar behov av kompletterande verksamheter. Ökningen av nyetableringar kan också bero på att vi har haft ett ränteläge som tillåtit många att satsa, och det kanske fortsätter då ribban för aktiekapitalet sänks från 50 till 25 tusen kronor vid årsskiftet, förklarar Bernicu.

15 procent av de nya verksamheterna i kommunen har startats av kvinnor, och en av dessa är Rimforsabon Elin Brusling. Efter att ha blivit kontaktad av en tidigare arbetsgivare grundade hon, i oktober månad, Brusling Consulting AB genom vilket hon numera stöttar olika organisationer med verksamhetsutveckling och förändringsledning.

– För mig som har barn i åldrarna sju till tio år är utmaningen att kombinera företagandet med familjelivet. Man kanske inte kan vara debiterbar till 100 procent utan vill ha tid över att prioritera familjen, förklarar hon och fortsätter: 

– Att starta företag är något jag har tänkt på under ganska många år egentligen, men nu tycker jag att det känns som att fler och fler startar egna bolag, och det har nog också påverkat att jag har tagit chansen.

När det kommer till antalet företagsamma i Kinda, alltså de personer som har ett juridiskt och strategiskt ansvar för ett företag, har årets statistik ännu inte presenterats, men för 2018 var antalet 1 076 stycken, vilket utgör 15.6 procent av kommuninvånarna. Då var Kinda den kommun i länet där siffran växte snabbast.

Vad är utmaningen för det lokala näringslivet framöver?

– Att vi ska vara förberedda för en lågkonjunktur och att vi ser till så att de nystartade företagen inte bara överlever utan även växer. Där är kompetensförsörjningen viktig, det är en utmaning för alla, så det gäller att hela tiden jobba för att bli en attraktivare arbetsgivare. Vi i näringslivsorganisationerna måste se till att hjälpa till på alla sätt vi kan, avslutar Bernicu.

Jörgen Nord, Yasser Afyouni och Charlotte Rydström slog upp portarna till specerihandeln Landets Goda under året som gått.
Jörgen Nord, Yasser Afyouni och Charlotte Rydström slog upp portarna till specerihandeln Landets Goda under året som gått.
Karta: Växtkraft Kinda
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!