S-förslag på återremiss – "Gömmer sig bakom tjänstemän"

"Våra politiker ska inte gömma sig bakom tjänstemän". Så säger Conny Forsberg (S) om de politiker i Kinda som velat avslå förslaget om gratis fritidskort till ungdomar. Nu skickas ärendet tillbaka till nämnden.

Fritidskortet är ett busskort som gäller mellan 17:00 och 04:00 på vardagar, och dygnet runt på helger. Motionen från S i Kinda föreslog att kommunen skulle finansiera ett sådant kort för elever i högstadiet och gymnasiet.

Fritidskortet är ett busskort som gäller mellan 17:00 och 04:00 på vardagar, och dygnet runt på helger. Motionen från S i Kinda föreslog att kommunen skulle finansiera ett sådant kort för elever i högstadiet och gymnasiet.

Foto: Fredrik Jonson

Kinda kommun2022-09-29 17:00

"Uppgifterna i nämndens svar överensstämmer inte med verkligheten."

Med de orden återremitterade kommunfullmäktige i Kinda ärendet om fritidskort för kommunens högstadie- och gymnasieungdomar. Nu ligger det alltså åter på samhällsbyggnadsnämndens (SBN) bord. 

Enligt Conny Forsberg (S) som skrivit motionen har nämnden inte korrekta uppgifter i sitt beslutsunderlag.

undefined
Conny Forsberg (S) ligger bakom motionen om gratis fritidskort till skolungdomar. "Jag hoppas att politikerna tänker om. Det är ju lite andra förhållanden i fullmäktige och nämnderna efter årsskiftet", säger han om att det i dagsläget inte verkar finnas stöd för motionen.

Det handlar bland annat om att nämnden utgått från att ett fritidskort inte går att beställa för ett år eller läsår, utan måste laddas på nytt varje månad. Hanteringen av detta skulle kräva för mycket resurser, har man argumenterat. S-ledamoten menar dock att sanningen är en annan.

– Jag har varit i kontakt med ansvarig tjänsteman på Östgötatrafiken. Via ett digitalt möte har vi fått testa på att göra det här själva och känna på hur pass enkelt det är, säger Forsberg.

Han fortsätter:

– Jag tror såhär: tjänstemännen har fått hårt tryck från politiken att hitta en anledning till varför det här inte ska genomföras. Man har helt enkelt tagit för givet att man inte kan ladda mer än en månad i taget, och då kan jag förstå att man dragit slutsatsen att det är administrativt ohanterligt.

I fullmäktige röstade bara 13 av 35 för en återremiss, men på grund av hur lagen är utformad räckte det med en tredjedel av rösterna för att få igenom förslaget.

Ni hade en majoritet emot er, vad hoppas du ska förändras efter återremitteringen?

– Vi vill att underlaget ska vara korrekt och att de som driver linjen om avslag på motionen säger varför de vill det och inte gömmer sig bakom tjänstemän.

undefined
"Jag har inga bekymmer med att stå för att jag på grundval av presenterat underlag och tjänsteskrivelsen som helhet yrkade på avslag. För mig är det framförallt en fråga om resurser, 2 miljoner här innebär 2 miljoner mindre någon annanstans", skriver Mikael Österling (L) i ett mejl. Det är ett svar på kritiken från S om att politiker gömmer sig bakom tjänstemän när de fattar beslut.

Mikael Österling (L) är ordförande i SBN och en av dem som ville avslå motionen. När vi ställer frågan om det finns något telefonnummer som vi kan nå honom på svarar han "nej". Frågor till honom tas därför via mejl.

Vad säger du om påståendet att ert svar på motionen inte överensstämmer med verkligheten?

"Jag utgår från att de underlag vi fått presenterat stämmer, skulle så inte vara fallet får nämnden självklart värdera den nya informationen. Därav återremissen."

Han tycker att S borde ha kommit tidigare med sin kritik.

"Socialdemokraterna sitter representerade som vice ordförande i nämnden och borde således haft alla möjligheter att verka för ett klargörande tidigare i processen om man haft motstridiga uppgifter."

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!