Gröna gubbar på traditionsenlig höstmanöver.

Gröna gubbar är en FRG-grupp som kan ställa upp vid eftersök med motorcykel och trafikdirigering. Nyligen har de varit på höstmanöver

Gröna gubbar som var på höstmanöver vid Sätra, intill sjön Åsunden. Övre raden fr v: Lars-Åke Nilsson, Sören Jonsson, Roland Hjelm, Kaj Jonsson, Sören Fors, Magnus Johansson. Nedre raden fr v: Håkan Jonsson, Hans-Lennart Johansson, Peter Andersson, Per Svensson Borrud .

Gröna gubbar som var på höstmanöver vid Sätra, intill sjön Åsunden. Övre raden fr v: Lars-Åke Nilsson, Sören Jonsson, Roland Hjelm, Kaj Jonsson, Sören Fors, Magnus Johansson. Nedre raden fr v: Håkan Jonsson, Hans-Lennart Johansson, Peter Andersson, Per Svensson Borrud .

Foto: Per Svensson Borrud

Kinda kommun2019-09-10 16:00

Gröna gubbar  är en av Kinda kommuns FRG-grupper (Frivillig Resursgrupp). Gruppen bildades genom att ett gäng motorcykelentusiaster i början av 2000-talet köpte militärmotorcyklar och militärkläder.

– Grundkravet är att man han har en grön militärmotorcykel och gröna militärkläder, säger Per Svensson Borrud som gick med i Gröna gubbar för 13 år sedan.

När orkanerna Gudrun och Per härjade i början av januari 2005 och i mitten av januari 2007 ställde gubbarna upp med sina motorcyklar.

– Vi tog oss fram på vägar som var blockerade av nedblåsta träd och hjälpte kommunen och räddningstjänsten att ta sig fram till boende ute på landsbygden, säger Per Svensson Borrud.

För tio år sedan bildade Gröna gubbar en FRG-grupp i Kinda som i dag är en av två, den andra är Radioamatörerna.   

– Vi finns till för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen eller vid andra behov, säger Per Svensson Borrud. 

Det är kommunledningen som kallar in FRG-gruppen när något extraordinärt har hänt, som till exempel evakueringar, information och andra praktiska uppgifter.

Nyligen hade Gröna gubbar höstmanöver.

 VI utgick från Kisa och körde runt sjön Åsunden på småvägar för att se över vägnätet, säger Per Svensson Borrud.

Avslutningen var vid Sätra intill sjön Åsunden där gubbarna övernattade i ett militärtält och för tapton stod som tidigare år Lars-Åke Nilsson.­

– Det är en årlig tradition att på hösten ta en tur på Kinda mindre vägar, säger Per Svensson Borrud.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!