Kommunen förbereder för stor sjukfrånvaro

Kindas pandemiplan utgår ifrån att upp till 50 procent av kommunens medarbetare kan insjukna vid en smittspridning. Ett scenario som de olika förvaltningarna och verksamheterna just nu förbereder sig för.

Bildningsförvaltningens chef Eva Holm och vård- och omsorgsförvaltningens chef Ida Björkman förbereder sina verksamheter för ett stort personalbortfall.

Bildningsförvaltningens chef Eva Holm och vård- och omsorgsförvaltningens chef Ida Björkman förbereder sina verksamheter för ett stort personalbortfall.

Foto: Dennis Petersson/bildmontage

Kinda kommun2020-03-18 17:00

– Ja, det är ett sånt "worst-case scenario" som vi alla jobbar utifrån och därför har vi arbetat intensivt för att göra riskbedömningar och fastställa vilka arbetsuppgifter som vi skulle kunna prioritera bort ifall vi får ett stort antal medarbetare som är sjuka samtidigt, förklarar vård- och omsorgsförvaltningens chef Ida Björkman.

Kinda kommuns rådande pandemiplan har lite mer än tio år på nacken. I dokumentet tar man avstamp från beräkningar och ett scenario som liknar 1918- och 1919-års Spanska sjukan. Utifrån detta görs bedömningen att mellan 150 och 500 av kommunens dryga tusen medarbetare riskerar att insjukna vid en pandemi så som coronaviruset.

– Nu pågår arbetet med hur vi hanterar ett personalbortfall på 50 procent. Det viktigaste för oss är att se över personal och resurser vid de olika avdelningarna, förklarar informationsansvarig Malin Forsberg.

Inom samtliga förvaltningar finns nu prioriteringsordningar framtagna. För vård- och omsorg är den ökade sjukfrånvaron fortfarande hanterbar men vid ett förvärrat läge prioriteras omvårdnadsinsatser.

– Det som verkligen går i första hand är vår äldreomsorg, vår hemsjukvård och våra gruppbostäder. Sedan får vi, beroende på frånvaro, även prioritera insatserna inom dessa verksamheter, berättar Björkman.

För bildning hänger mycket just nu i luften. De nuvarande prioriteringarna utgår ifrån att så långt som möjligt hålla grundskola och barnomsorg igång. Kommer nya direktiv från Folkhälsomyndigheten kan det förändras. Vid en allmän stängning läggs fokus istället på att erbjuda fritids och förskola till barn med föräldrar i samhällsviktiga funktioner.

– Här behöver vi få lite hjälp med att veta vilka föräldrar vars barn vi fortfarande ska ha ansvar för men vi har, här i kommunen, inga problem med att ha ett fritids och en förskola öppen i Kisa respektive Rimforsa. För oss spelar det ingen roll om det är 30 eller tio barn som det rör sig om. Vi klarar av det, förklarar förvaltningschef Eva Holm.

För samhällsbyggnad är det framförallt vatten- avlopp- och avfallsverksamheten samt kosten och räddningstjänsten som prioriteras, så även lokalvårdarna.

– Vi ser också över hur vi kan hjälpa varandra mellan förvaltningarna. Just nu har vi till exempel lånat ut bilar till hemtjänsten, avslutar förvaltningschef Bo Horndahl.

Kindas pandemiplan, som antogs 2009, utgår ifrån att upp till 50 procent av kommunens medarbetare kan insjukna vid en smittspridning så som coronaviruset.
Kindas pandemiplan, som antogs 2009, utgår ifrån att upp till 50 procent av kommunens medarbetare kan insjukna vid en smittspridning så som coronaviruset.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!