Nämnd ska spara sju miljoner kronor

Bildningsnämndens budget ligger på 247 miljoner kronor. Nämnden har nu ett sparbeting på sju miljoner kronor.

Bildningsnämndens ordförande David Wenhov (LPo) säger att nämnden ska reda ut sparkravet på bästa sätt.

Bildningsnämndens ordförande David Wenhov (LPo) säger att nämnden ska reda ut sparkravet på bästa sätt.

Foto: Dennis Petersson

Kinda kommun2019-09-10 05:00

– Jag har gott hopp om att vi ska gå i mål med de effektiviseringsåtgärder på sju miljoner kronor som vi har på oss, säger bildningsnämndens ordförande David Wenhov (LPo).

Tre av fyra nämnder i Kinda klarar sina sparbeting inför 2020 års budget. Bildningsnämnden, som har en budget på 247 miljoner har det lite tuffare, då man ska spara sju miljoner kronor.

– Vår budget ligger på nära en kvarts miljard, så att sju miljoner är en ganska liten avvikelse, men vi kan inte röra något som är lagstadgat, säger David Wenhov.

Att arbetsförmedlingen läggs ner i Kisa ser David Wenhov som en stor förlust.

– Vad blir det istället. Ska kommunen ta ett större ansvar för de som står långt från arbetsmarknaden, då måste staten skicka mer pengar till kommunerna. Vi kan inte bedriva verksamheter utan pengar, säger David Wenhov. 

Vilka verksamheter kan få stå tillbaka?

– Sommarjobben för ungdomar är i farozonen, de kostar 600 000 kronor. Annat vi får titta på är öppna förskolan, fritidsgården och kulturskolan, det är verksamheter som inte är lagstadgade, men sådant vi inte vill ta något av. De här verksamheterna är viktiga och lite av guldkant för våra barn- och ungdomar, säger David Wenhov.

Bildningsnämnden ska vid kommunstyrelsens sammanträde den 30 september presentera en åtgärdsplan.

– Jag är vid gott mod om att vi ska reda ut det här på bästa sätt. Som jag ser det, så måste det skjutas till mer pengar till vår nämnd eller att vi inte behöver spara så mycket, säger David Wenhov. 

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!