Kommunal kräver gratis arbetsskor

Deras medlemmar går ibland ett halvt maraton per dag. Nu kräver fackförbundet Kommunal gratis arbetsskor för alla yrkesgrupper som de representerar.

"Arbetskläder har i alla fall vi inom vården fått, det hade vi inte heller i början", säger Cecilia Borg. Nu tycker hon att det är dags att ta nästa steg: gratis arbetsskor till personalen.

"Arbetskläder har i alla fall vi inom vården fått, det hade vi inte heller i början", säger Cecilia Borg. Nu tycker hon att det är dags att ta nästa steg: gratis arbetsskor till personalen.

Foto: Jan Novotny

Kinda kommun2023-03-30 16:29

Drygt 200 underskrifter trängs i pappersbunten på bordet. De har samlats in på äldreboenden, i förskolor, bland hemtjänstpersonal. Alla syftar de till ett gemensamt mål: gratis arbetsskor åt anställda inom Kommunals områden.

– Det är ju medlemmarna själva som har framfört att vi i Kommunal ska driva frågan om gratis arbetssko. Och det har ju gjorts nu i ett år, men nu, när politikerna kommit på plats efter förra året, är tanken att överlämna de här namnlistorna, säger Cecilia Borg, förtroendevald för Kommunal öst, sektion sydväst.

Hon och Karin Ekholm, också förtroendevald, menar att många av förbundets manliga medlemmar har yrken där de redan har gratis arbetsskor.

undefined
"Arbetskläder har i alla fall vi inom vården fått, det hade vi inte heller i början", säger Cecilia Borg. Nu tycker hon att det är dags att ta nästa steg: gratis arbetsskor till personalen.

– Där är det ju inte nån diskussion om de ska ha arbetsskor eller inte, utan där får de det, som brandmän eller vaktmästare. Men i de kvinnodominerade yrkena får vi betala det själva. Och det är ganska dyrt med bra skor.

Förra året klubbades en motion om skobidrag igenom i Kindas kommunfullmäktige. Den innebar att personal inom vård- och omsorg då fick ett engångsbidrag från kommunen i slutet av året för att köpa arbetsskor. Det är bra, tycker Cecilia Borg, men bidraget borde vara årligt återkommande. Dessutom behöver det omfatta alla yrkesgrupper som Kommunal representerar.

– För barnskötarna som är ute i alla väder. För undersköterskorna var det nån som hade räknat på att vi kan gå nästan ett halvt maraton ett arbetspass, likadant hemtjänsten.

Varför har inte den här frågan kommit upp förrän nu?

– Jag kan inte riktigt svara på det, varför man inte har tänkt på det, säger Cecilia Borg och fortsätter:

– Sen när det påtalas av våra medlemmar att de vill att vi ska driva det, då kan man ju idag tänka: "ja, men Gud att vi inte har gjort det här tidigare!"

– Det känns som att det kanske är de yngre som kommer in och ifrågasätter mer, inflikar Karin Ekholm.

undefined
Kommunal driver nu på nationell nivå frågan om gratis arbetsskor till alla medlemmar. I Kinda har fackets förtroendevalda hittills samlat in 230 namnunderskrifter för att driva på för frågan lokalt.

För att få upp den här frågan på den politiska dagordningen vill de nu snarast möjligt lämna över namnlistan till vård- och omsorgsnämndens ordförande, Katharina Segerstéen (M). Hon kan i nuläget inte ge något besked i frågan.

– Jag tar med mig det här till min grupp, majoriteten, så får vi diskutera det vidare där, för jag tänker också att det är en kostnadsfråga.

Hon tillägger:

– Men förslaget är inte dåligt i sig, det tycker jag inte. Sen är det andra aspekter man måste titta på innan jag kan säga något mer.

Styret har ännu inte börjat arbete med budgeten för år 2024. Att ge en tidsplan är därför svårt, menar Segerstéen.

– Vi vet om att vi har ett tufft läge i kommunen, så det är svårt för mig att sitta och säga idag när vi kan komma till ett beslut i frågan, men givetvis ska vi behandla det så fort som möjligt.

undefined
Katharina Segerstéen (M), ordförande vård- och omsorgsnämnden i Kinda. Hon kan i nuläget inte ge något besked om förslaget.

I många mansdominerade yrken är arbetsskor en självklarhet, borde det inte vara det inom vård- och omsorg också?

– Jo, absolut, det kan man ju tycka. Det är ju en arbetsmiljöfråga så den är absolut viktig ur den aspekten. Och det är klart att det ska vara lika mellan män och kvinnor, det ska ju egentligen inte påverkas av om du jobbar på en industri eller på en förskola eller på ett äldreboende. Så absolut, det är viktigt.

Varför har det inte införts om det nu är viktigt?

– Vänsterpartiet lade ju en motion förra året om bidrag till arbetsskor inom vård och omsorg, och det var en engångssumma som togs från den budgeten.

– Så vi tar med oss ärendet och tittar vidare och ser vad vi kan göra.

Karin Ekholm är färsk på sin post. Förtroendevald blev hon i början av året. Inom hennes yrke, lokalvården, har man redan gratis arbetsskor.
Karin Ekholm är färsk på sin post. Förtroendevald blev hon i början av året. Inom hennes yrke, lokalvården, har man redan gratis arbetsskor.
Fackförbundet Kommunal

Kommunal har enligt hemsidan ungefär 500 000 medlemmar. Trots namnet kan medlemmarna även vara anställda inom privat sektor eller hos regionen.

Förbundet har delat in medlemmarnas yrken i tolv branscher. Det är exempelvis branscher som "funktionshinder", "skola och förskola", "hälso- och sjukvård", "räddningstjänst" och "teknik, fastighet och underhåll".

Några av yrkena som en Kommunalmedlem kan ha är personlig assistent, fritidsledare, undersköterska, kallskänka och fastighetsskötare.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!